किंमत…

आज रविवार. वीर १० वाजले तरी तोंडावर पांघरूण घेऊन डाराडूर झोपलेलाच होता. आई बिचारी प्रेमापोटी ‘बाळा उठ आता. खूप उशीर झाला आहे’. असे अधूनमधून सौम्य पणे हाक मारायची (आईच ती काठी थोडच मारणार). बाबांचा नुकताच पेपर वाचून संपला. आता आईला धाकधूक सुरू झाली. आता बाबा ओरडतील म्हणून ती बेडरूममध्ये गेली व वीरला कानात म्हणाली ‘बेटा बाबांचा पेपर वाचून झालाय. आता ते नक्की चिडतील’.

‘आई, अग झोपू दे न मला’.

‘पण, बाबा !!’

‘ते मी बघून घेईन’.

“काय म्हणालास? तू मला बघून घेशील. इतकी हिंमत झाली का रे तूझी.”

“अहो बाबा. अहो १० तर वाजले आहेत अजून.”

“नालायका. एवढा इंजिनिअर झाला आहे. नौकरी न शोधता झोपा काढतोय.”

“मला नौकरी नाही करायची हे मी वारंवार सांगितले आहे न. तरीही पुन्हा पुन्हा तेच कि बोलता. मी मस्त स्वतः ची स्टार्टअप सुरू करणार आहे. ”

“अशा झोपा काढून. स्वप्नात काढतोय का कंपनी?.”

“हो, स्वप्नात च काढतोय. अहो, मी रात्रभर नियोजन करत होतो.”

“हे कार्ट काय दिवे लावणार कोण जाणे?”संपतराव.

“ते जाऊ द्या बाबा. हा संदेश वाचा:-

🌻🌻👌सुंदर विचार 👌🌻🌻

एक कोटी रुपयाचा हिरा अंधारात हरवला त्याला शोधण्यासाठी पाच रुपयाची मेणबत्ती उपयोगी आली. एखाद्या गोष्टीचे महत्व त्याच्या किंमतीवर नसते तर तीच्या योग्य वेळी येणाऱ्या उपयोगावर असते.🌹

🌻🌻शुभ सकाळ 🌻🌻

“आता याचे काय करू?” बाबा.

“बाबा, ती एक कोटी ची आयडिया रात्रभर शोधत होतो मी मेणबत्ती घेऊन. ती मला सापडली आहे. आणि आज तुमचं हे कार्ट दिवे लावणार आहे.”

“काय????” बाबा तोंड आ करून त्याच्या कडे बघत राहिले. त्यांना अशा अवस्थेत बघून आई घाबरली.

कार्ट म्हणालं,”अग आई, अजून काही झाले नाही तर यांची ही अवस्था झाली आहे. कंपनी स्थापन झाली तर काय होईल यांचं.”

आणि बाबांना तशा अवस्थेत सोडून तो बाथरूमकडे निघून गेला.

आई,”आता तरी कळाली का आपल्या मुलाची खरी किंमत??”

(7520743)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

डोळे तर जन्मतः मिळालेले असतात. कमवायची असते ती नजर,
चांगल्यातलं वाईट आणि वाईटातलं चांगलं ओळखायची पारखी नजर…..
🙏सुप्रभात🙏

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

http://www.ownpoems.wordpress.com

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

सुंदर शब्द…

संपतराव आपल्या पत्नीवर ओरडले होते. त्यामुळे त्या रूसून होत्या व मोबाईल विनाकारण चाळत होत्या . कोपऱ्यात जाऊन बसल्या नव्हत्या त्या इतर बायकांसारख्या (म्हणून मी फक्त रूसून होत्या असे लिहिले आहे). (नाही तर त्यांच्या हाती यावेळी मोबाईल ऐवजी लाटने दिसले असते.😊) तिची हिच विशेष बाब संपतरावांना मनापासून आवडते (लाटण्याची नाही हो फक्त रूसून असण्याची बसण्याची नव्हे, काय राव परत परत तेच तेच सांगावे लागतेय मला) आणि यामुळेच ते प्रत्येक वेळा स्वतः पुढे होऊन त्यांचा रूसवा काढण्यासाठी जवळ जातात.

पण आज उलटेच झाले. सौ. समोरून आल्या. त्यांनी संपतरावांना हसवण्यासाठी प्रयत्न केला पण, हे काय? त्यांचा तो प्रयत्न फसला. इतकेच नव्हे तर चांगलाच अंगलट ही आला. झाले असे कि गंमत केली कि ते हसतील असे त्यांना वाटले. म्हणून त्यांनी व्हाट्सएपवर आलेला खालील संदेश संपतरावांना वाचून दाखविला.

शरीर सुंदर असो किंवा नसो
पण शब्द सुंदर असले पाहीजेत
कारण लोक चेहरा विसरतात
शब्द नाही.

💞 शुभ सकाळ 💞

संपतरावच ते. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता उलट विचारले, “काय तुम्हाला काय म्हणायचे आहे कि ‘तुम्ही सुंदर नाहीत'”. आणि हे ऐकून सौं.चा चेहरा बघण्यासारखा झाला. “अहो काय बोलताय तुम्ही?”

“मी कुठे काय बोलतोय. तुम्हीच तर म्हणालात.”

“जा बुआ. तुम्ही प्रत्येक वेळी थट्टा करून वेळ मारून नेतात.”

“बर बर. तुमच म्हणणं नेमकं काय आहे? ते तरी कळू द्या आम्हाला. तुम्ही सुंदर आहात न!!” सौ. लाजल्या.

“अहो, हे म्हातारपणी काय….”

“सॉरी बर का!! पण तुमचे शरीर आणि शब्द दोन्ही सुंदर आहेत बर का?”

“तेच म्हणत होते मी. माझे आहेत हो पण तुमचे नाहीत न. म्हणून तर तो संदेश दाखवित होते मी.”

“मी काय केले??”

“आताच माझ्यावर खेकसला होता. विसरले सुद्धा इतक्या लवकर!!”

“पुन्हा एकदा सॉरी म्हणतो. झालं!!”

आणि दोन्ही खूप हसले. हसरी सकाळ सुरू झाली एकदाची.

(7420742)

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

जगात प्रत्येक गोष्ट सुंदर आहे…
मात्र ती तुमच्या विचारांवर आणि बघण्याच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे….

💐💐शुभ प्रभात💐💐

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

http://www.koshtirn.wordpress.com

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

विश्वास

🎯

विश्वास असेल तर
न बोलता ही सारे काही
समजून घेता येते
आणि विश्वासचं नसेल
तर बोललेल्या प्रत्येक
शब्दाचा विपरीत अर्थ
घेतला जातो.

🌹शुभसकाळ🌹

(7320741)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

http://www.ownpoems.wordpress.com

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

शंखनाद…..

मित्रांनो, पूर्वी एखादे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी युद्ध भूमीवर शंखनाद केला जात होता हे आपण महाभारत सारख्या मालिकांमध्ये पाहिले आहे.

आज असाच शंखनाद आपल्या देशात पुन्हा सुरू झाला आहे. तो म्हणजे कोरोना विरुद्ध. एका डोळ्यांना ही न दिसणार्या विषाणू विरुद्ध आपण १३० कोटी भारतीयांनी आज शंखनाद सुरू केला आहे.

मा. पंतप्रधानांनी कोरोना सारख्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आज जनता कर्फ्यु पाळायचे आवाहन केले होते. त्यामुळे सकाळ पासून च आमच्या सोसायटीच्या आवारात निरव शांतता पसरली होती. अक्षरशः चिटपाखरूही दिसत नव्हते. १५० लोकांची सोसायटी असूनही नेहमी दिसणारे बालमंडळी सुद्धा खेळण्यासाठी बाहेर पडली नव्हती.

(फोटो:सकाळ वर्तमानपत्र)

इतकचं काय तर घरातून सुद्धा कोणाचा आवाज येत नव्हता. असे वाटत होते जसे सर्व गावी गेले आहेत. माणस तर माणस कुत्री मांजरी पक्षी यांचा सुद्धा आवाज येत नव्हता. एरव्ही सकाळ झाली कि प्राण्यांचा आवाज येतोच. मांजराच्या भांडण्याचा तर हमखास येतोच. आमच्या सोसायटीच्या आवारात भरपूर झाडं आहेत. त्यामुळे पक्षी ही भरपूर आहेत. सकाळी चार वाजल्यापासून त्यांचा कलरव सुरू होतो. पण आज नव्हता. जणु पशु पक्षी हे सर्व ही या कोरोना पासून सुटका करण्यासाठी मानवाला सोबत आले होते. सकाळी सकाळी कोकीळ चा आवाज तर मन मोहून टाकतो. पण आज ती ही नव्हती.

(फोटो:सकाळ वर्तमानपत्र)

सायंकाळी चार वाजता कोकीळीच्या आवाजाने सुरुवात झाली. मग इतर पक्ष्यांचे आवाज यायला लागले.

असो, मा. पंतप्रधानांनी फक्त ५ मिनिटे एकत्र येऊन घंटानाद, टाळ्या किंवा शंखनाद करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. देशवासियांनी ही हातोहात ते आवाहन उचलले आणि आज २२ मार्च सायंकाळी ५ वाजता अभूतपूर्व असा प्रतिसाद देऊन देश कोणत्याही आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एकजूट असल्याचे दाखवून दिले.

हा शंखनाद अशा आपात्कालीन परिस्थितीत २४ तास सेवा पुरविणाऱ्या वर्गाप्रती आभार व्यक्त करण्यासाठी होता. जसे डॉक्टर, दवाखान्याशी संबधित सर्व वर्ग, पोलीस विभागातील सर्व वर्ग, धान्य व दुग्ध पुरवठा करणारा वर्ग, वीज पुरवठा करणारा वर्ग, मंत्रालयीन विशिष्ट अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, मंत्री मंडळ, नगरपालिकेतील अत्यावश्यक सेवापुरवठा करणारा वर्ग, असे अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे सर्व यांचे प्रथमच देशवासियांनी असे जाहिर आभार मानले असावेत.

या संपूर्ण वर्गाला माझेकडून ही अभिवादन🙏🙏. विशेष करून वैद्यकीय सेवा पुरविणारा वर्ग. वायरस ची लागण होऊ शकते अशी भिती असूनही अहोरात्र मानवजातीच्या सेवेत तत्पर असणारा हा वर्ग. संपूर्ण जग वायरस च्या भितीने घरात स्वतः ला डांबून ठेवत आहे आणि हे आपल्या मुलाबाळांच्या जीवाची, घरच्यांची परवा न करता सेवा देत आहेत. धन्य आहेत ही लोकं.🙏🙏

मित्रांनो, हा जो शंखनाद होता याने एका तीराने कित्येक पक्षी मारले गेले आहेत.

ह्या १३० कोटी जनतेच्या थाळीनाद/शंखनाद किंवा टाळीने जी तरंग म्हणजे ध्वनी लहरी उत्पन्न झाल्या असतील त्यांनी मला खात्री आहे कोरोना मेला असणार. नाही तर तो पळून तरी जाणार.

दुसरे म्हणजे या ध्वनी लहरींमुळे आपल्या शरीरातील रक्त संचार सुरळीत झाला असेल. त्याने कुठलाही आजार राहणार नाही असे वाटते.

आपण समाजात एकटे नाही ही जाणीव प्रत्येकाला झाली असेल.

देशवाशी देशासाठी एकत्र येऊ शकतात हे दिसून आले.

हे जे आपल्या व आपल्या कुटुंबातील लोकांची पर्वा न करता मानवाच्या सेवेसाठी तत्पर असतात त्या सर्व अधिकारी कर्मचारी वर्गाला जोमाने काम करण्याचा हुरूप येईल. उत्साह संचारेल शरीरात.

याने मानव एक दुसर्याच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी तत्पर राहील.

देशाची सुरक्षा सैनिक करतात. तशी आपल्या आरोग्याची रक्षा वैद्यकीय करतात. त्यांना पुन्हा पुन्हा मनःपूर्वक अभिवादन🙏🙏

(7320741)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

“चूक नसताना सुध्दा
निव्वळ वाद टाळण्याकरिता
मागितलेली माफी
जीवनातील संयमाचं
एक मोठं उदाहरण ठरतं !!”

🌹शुभ सकाळ🌹

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

http://koshtirn.wordpress.com/

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

होम क्वारंटाईन…

होम क्वारंटाईन…देवा काय काय नवनवीन माहिती ऐकायला आणि बघायला नव्हे अनुभवायला येणार आहे हे देवच जाणे. एक अदृश्य उघड्या डोळ्यांनी न दिसणारा तो जीव कोरोना आता जगातील कानाकोपऱ्यात पसरला आहे. त्याच्या पासून बचाव करण्यासाठी २२मार्च रविवारी सकाळी ७ ते रात्री ९ पर्यंत आपण सर्वांनी म्हणजे सर्व भारतीयांनी म्हणजे १३० कोटी लोकांनी स्वतःला होम क्वारंटाईन म्हणजे आपापल्या घरात स्वतःला कोंडून घ्यायचे आवाहन आपल्या देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांनी केले आहे. हा अत्यंत चांगला उपक्रम ठरू शकतो असे मला वाटते. कारण आपण दाखवायला फक्त १६ तास कोंडलेले दिसते. प्रत्यक्षात शनिवारी संध्याकाळी साधारण ९ वाजेला प्रत्येक जण आपापल्या घरात पोहोचलेला असतो.

जर तसे बघितले तर शनिवारी रात्री ९ पासून रविवारी रात्री ९ पर्यंत २४ तास व दुसऱ्या दिवशी सकाळी साधारण ७ वाजेपर्यंत आपण बंदिस्त राहणार. म्हणजे एकूण तास झाले ३६. हा खूप मोठा काळ आहे विलग राहण्यासाठी. आणि कोरोना चा संहार करण्यासाठी. म्हणून प्रत्येकाने याचे पालन केले तर या विषाणू चा प्रादुर्भाव नक्की थांबेल. चला तर मग सज्ज व्हा स्वतःला कोंडून घेण्यासाठी.

(7220740)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

जीवन जगण्याची कला
त्यांनाच माहित असते..
जे स्वतःसोबत दुसऱ्याच्याही
आनंदाचा विचार करतात…

🌼 शुभ सकाळ🌼

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

http://manachyakavita.wordpress.com/

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

पथ्य कुपथ्य

एक आजारी मनुष्य आणि डॉक्टर यांच्या मधील खालील संवाद बघा.

“अहो, डॉक्टर पथ्य काय काय करावे?” डॉक्टरांनी तपासून झाल्यावर व औषध लिहून दिल्यावर पेशंट सहसा त्यांना हा प्रश्न विचारतो.

डॉक्टर म्हणतात, “मुगाच्या डाळीची खिचडी खा. आंबट चिंबट खाऊ नका.”

आपण यातून काय समजलो. मुगाच्या डाळीची खिचडी ही पथ्य आहे कि आंबट चिंबट हे पथ्य आहे.

सहसा जे खायचे नाही ते पथ्य असेच आपण मानतो. पथ्य या शब्दाचा उच्चार केल्यावर प्रथम डोक्यात येते ते परवानगी नसलेले किंवा मना असलेले किंवा बंदी असलेले.

पण याचा अर्थ एकदम विरुद्ध आहे मित्रांनो. पथ्य म्हणजे परवानगी असलेले. अर्थात जे तुम्ही खाऊ शकतात ते. आणि जे खायची परवानगी नसते त्याला म्हणतात कुपथ्य.

पथ्य आणि कुपथ्य हे दोन शब्द एकत्र उच्चारले तर मात्र लगेच लक्षात येते कि पथ्य काय आणि कुपथ्य काय ते. कारण कु लावल्यावर अर्थ नकारात्मक किंवा वाईट असा होतो. जसे प्रथा विरुद्ध कुप्रथा, कर्म विरुद्ध कुकर्म,…

माय मराठी ही भाषाच निराळी.

(7120739)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

जीवन जगण्याची कला
त्यांनाच माहित असते..
जे स्वतःसोबत दुसऱ्याच्याही
आनंदाचा विचार करतात…

🌼🌸🌼 शुभ सकाळ🌼🌸🌼

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

http://manacheslok.blogspot.com/?m=1

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

अहंकार ……

जगामध्ये जेवढी गर्दी वाढत आहे, तेवढेच लोक एकटे पडत चालले आहेत. कोणीही कोणाच्या जवळ नाही हीच मोठी समस्या आहे. म्हणून जगण्यात पौर्णिमा कमी आणि अमावस्या जास्त आहे.
मी मोठा आणि तू छोटा बस, हा एकच विचार माणसाला माणूस बनवून देत नसतो. माणसं जोडण्यासाठी धनाची नाही तर चांगल्या मनाची गरज असते. परंतु जेथे अहंकार आहे, तेथे प्रेमही नाही आणि ज्ञानही नाही.
रोज कितीही चांगले शब्द वाचा परंतु जोपर्यंत तुम्ही ते आचरणात आणणार नाही, तोपर्यंत काहीही फायदा नाही. ज्ञानाला अर्थ कृतीमुळे प्राप्त होतो. कृती नाही तर ज्ञानाला अर्थ नाही.

(7020738)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

💥💥शुभ सकाळ💥💥

😊👏
ठेचण्यासारखी सर्वात चांगली कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे आपला अहंकार…🙏🌹🌹🌹🌹🙏

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

http://www.manachyakavita.wordpress.com

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐