तू सुखकर्ता ……….


//श्री गणेशाय नमः//

Ganesh 3_edited

          उद्या पासून गणेश उत्सवाला सुरुवात होत असल्याने जिकडे  तिकडे  लोकांची  झुंडच्या झुंड फिरतांना  दिसत  आहेत . दुकानांवर  गर्दी  आहे . सर्व   आपापल्या  पसंतीची  गणरायाची   मूर्ति  दुकानांवर  बघतांना  दिसत आहेत.   आपापल्या  ऐपतिप्रमाणे खिश्याला  परवडेल  त्या  प्रमाणे  मूर्ति निवडून  राखीव  करून घेत  आहेत. आम्ही  सुद्धा  आमच्या  इमारतीतील  मंडळासाठी  रात्रि उशिरा  जाऊन एक छानशी  मूर्ति पसंद  केली  आणि  पैसे  देऊन  राखीव करून घेतली. उद्या साधारण  दहा  वाजल्यापासून  रस्त्या  रस्त्यावर  गर्दीच  गर्दी दिसेल .  जो तो आपल्या  घरासाठी  किंवा  लहान  मोठ्या   मंडळासाठी राखीव केलेली  मूर्ति घ्यायला  जाईल  आणि वाजत  गाजत  सिद्धिविनायकाला   घरी  घेउन  येईल.

” गणेश उत्सव : प्रारंभ “

         आज गणेश चतुर्थी, विनायकाचे  आगमन  असल्याने  दिवस कसा  उत्साही  वाटत  आहे. मी  सुद्धा  उत्साही आहे .श्रावण संपला की भाद्रपद सुरु होतो. भाद्रपदाच्या चतुर्थीला गणपतीची स्थापना केली जाते.    विविध प्रकारची सजावटी ची सामुग्री ची दुकानं सुद्धा दिसायला लागली आहेत दहा वाजता  रस्त्यावर जिकडे  तिकडे  लोकांची  झुंडच्या झुंड दिसली . गर्दीच गर्दी. मानसच  मानसं  चोहिकडे . मनात  आले  आपल्या देशाची  जनसंख्या खुपच  वाढली  आहे. असो, रस्त्यांवर कोणी एकदंताला आणायला, तर कोणी घेऊन जातांना दिसत आहे.. प्रत्येक  जण   आप आपल्या  ऐपतिप्रमाणे चालत / मोटर  साइकिल  वर / रिक्षामध्ये / हातगाडीवर  किंवा कारमध्ये   श्री गणेशांना नेताना  दिसत  आहे. . मनात आले, हा भेदभाव  का? मात्र  देवाकडे  भेदभाव नसतो. मूर्ति लहान असली  / मोठी असली, तरी तो  देवच,  सर्वांवर  सारखेच  प्रेम करणारा.    सर्वांवर प्रेमाचा  सारखाच  पाऊस पडणारा .

          हो, पाऊसाच नाव निघाल आणि मन पुनः भरकटलं.  या वर्षी अद्याप, आगस्ट संपायला आला तरी व्यवस्थितपणे पाऊस हा आलेलाच नाही. सर्व कशी त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पण तो यायला तयारच  नाही. त्याच्या  नाराजीचे कारण ते काय? हे समजतच नाही.  देवा गजानना तू तरी खुश हो.

2 thoughts on “तू सुखकर्ता ……….

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s