“स्वप्नांची दुनिया”


“मी पाहिलेली स्वप्नं”

माझे जीवन म्हणजे स्वप्न आहे. मी कायम स्वप्नात जगात असतो. सतत मनात काही न काही विचार सुरु असतात. हा आजार मला लहानपणा पासूनच आहे.

मला आठवते १९६९ मध्ये मानव प्रथम चंद्रावर गेला होता त्याची पेपरात बातमी वाचून मी आनंदाने विभोर झालो होतो. लगेच, त्या वयात सुद्धा माझ्या मनात पाल चुकचुकली होती कि मानव चंद्रावर गेल्यावर तेथे वस्ती होणार. हळूहळू तेथे सुद्धा जनसंख्या वाढणार. पृथ्वीवरील अफाट गर्दीसारखी ती वाढली कि पृथ्वी व चंद्रा वरील मानवाचे युद्ध होणार व तसे झाले तर किती मोठा अनर्थ होईल. चंद्र पृथ्वी पेक्षा लहान आहे. त्यावर अणुबॉम्ब सारखा स्फोट घडवला गेला तर !  तर चंद्र आपल्या जागेवरून हलणार. चंद्र व पृथ्वी आपसात गुरुत्वाकर्षण शक्तीने जोडलेले आहेत. जर चंद्र जागेवरून हलला तर पृथ्वी सुद्धा हलणार व मोठा प्रलय येईल. माणस मरतील, पृथ्वी संपेल.

चंद्राचे विलोभनीय रूप

चंद्राचे विलोभनीय रूप

असे माझे मन कोठे हि भरकटते, ते काय विचार करेल याचा काही नेमच नसतो, वेडे मन माझे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s