“चांद पर पानी”


तुम्हाला हेडिंग वाचून वाटल असेल मराठी ब्लोगवर हिंदी हेडिंग कस काय? पण सध्या या हेडिंग ने “तहलका माचा दिया है.” जगामध्ये. आपल्या चांद्रयानाने बिचाऱ्याचा अंत झाला असला तरी शेवटचा स्वास  घेता घेता  या जगाला काही खास दिले आहे. चांद्रयानाने चंद्रावर पानी आहे याचा शोध लावला आहे व जगाच्या दृष्टीने हि अत्त्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. टी. व्ही. वर सतत हि बातमी झळकत आहे. हीच बातमी बघता बघता मनात कल्पना आली कि कदाचित आजपासून ४०-५० वर्ष्यानंतर मानव चंद्र वर राहायला गेला असेल. तेथे हि आपल्या सारखी वस्ती झाली असेल. रस्त्यावर आपल्या सारखीच वाहनच वाहन  दिसतील. आणि येथे पृथ्वीवरील घराघरातील चित्र काय असेल ते आता पाहू.
” अरे, बेटा तू काही दिवस तरी थांब रे येथे.” आई आपल्या एकुलत्या एक मुलाला रडत रडत म्हणाली.
“नाही ग आई , मला आता अजिबात थांबता येणार नाही. आधीच उशीर झाला आहे. माझी सुट्टी दोन दिवसापूर्वीच संपली आहे.” मनीष आपल्या आईजवळ जाऊन म्हणाला. आईने त्याच्या गालावर प्रेमाने  हात फिरवीत म्हटले,” मला माहित आहे रे ते. पण मन नाही रे मानत तुला सोडायला. मुलांची खूप आठवण येते रे आम्हाला. तुझे बाबा तर त्यांचे फोट पाहून पाहून रडत असतात”.
” अरे, मनीष बेटा तुला एक गोष्ट सांगायची राहिलीच रे. तुझ्या बाबांना नातवांची आठवण येते तेव्हा ते फोटो तर पाहून पाहून रडतातच. आणि त्याने हि मन भरलं नाही न तर अंगणात येतात व वर चंद्राकडे पाहून त्यांना हाक मारतात. व थकले कि रडत बसतात.” इति आई.
मनीष,”आणि तू ग आई.”
मनीषचे हे म्हणणे बाबांना पटले नाही व त्यांनी मध्येच त्याला टोकले.”तुला काय वाटत मनीष तुझी आई दगड आहे तुमच्या सारखी. मी रडतो आणि ती हसते अस का रे वाटत तुला.”
“तस नाही हो बाबा. मी जरा उगाचच आईची गम्मत करावी म्हणून म्हटलं.”
“हो रे, तुझी तर गम्मत होते न. येथे आमचा जीव जात आहे आमच्या पासून लांब.” इति बाबा.
“बाबा मला माफ करा पण मी आता काहीच करू शकत नाही. मला जावेच लागेल.”
“बर बाबा , तुझी मरजी.” आई व बाबा एकदम उच्चारले. व आता पर्याय नाही म्हणून आपल्या सुनेला व नातवांना प्रेमाने आलिंगन घातला. नातवांची पप्पी घेतली व सर्वांना  टाटा करण्यासाठी त्यांच्याच सोबत घराबाहेर पडले. घराबाहेर  मनीषच यान उभच होत. आपल्या मालकाला बघता बरोबर यान स्वतः तयार झाल व उलगडू लागल. बघता बघता ते छोटस यान उडन तस्तरी सारख आकाराला आल व त्याचे दरवाजे स्वतःच उघडले गेले. लगेच आई बाबांचा निरोप घेऊन मनीष, त्याची बायको व दोघी मुल त्या यानात बसली.

(उर्वरित भागासाठी उद्याची वाट पहावी.)

2 thoughts on ““चांद पर पानी”

Ravindra Koshti साठी प्रतिक्रिया लिहा उत्तर रद्द करा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s