तोंडाला पट्टी


“अरे मित्रा तू हे खाऊ नकोस तुला डॉक्टरने हे खाण्यास मनाई केली आहे ना.” मी त्याला थोड रागावूनच बोललो.
“अरे काही नाही रे. त्या डॉक्टरला काय काम असते. आला रुग्ण कि त्यला परत पाठविता येत नाही. म्हणून त्याला काही तरी सांगायचं, औषध द्यायची आणि हाकलून लावायचं.” मित्राचे बोल.
“अरे वेडा आहेस का तू? ५ वर्षापूर्वी तुझ एन्जिओप्लास्तीच ऑपरेशन झालेलं आहे तरी हि तू गंभीरतेने घेत नाही हा विषय? मला तुझं आश्चर्य वाटत बाबा. असो शेवटी तुझी मर्जी.”  शेवटी मी त्याच्या पुढे हात जोडले व तेथून निघून गेलो.
हे संवाद साधारण दोन महिन्यापुर्वीचे आहेत. झाल अस कि आम्ही दोघ हि आपापल्या घरी एकटेच होतो. म्हणून मी त्याला बोलावून घेतले होते. आल्याआल्या त्याने जंगी परतीचा मनोदय व्यक्त केला होता. मी त्याचा तो मनोदय काही पूर्ण केला नाही. साध आणि सोप जेवण स्वतः च्या हाताने तयार केल होत. फरसाणवाल्या कडून शेव आणले व त्याची छान पैकी भाजी केली. त्याला हे माहितच नव्हत. तो तर टी. व्ही. वरील आवडत्या सीरिअल मध्ये पूर्ण गुंतून गेला होता.
स्वयंपाक तयार झाला हे त्याला मी सांगितले समोर ताट ठेवूनच. भाजी बघून तो प्रथम नाराज झाला पण मित्राने स्वतः च्या हाताने बनविली आहे म्हणून नाईलाजास्तव त्याला ताटावर बसव लागल. ( सांगणार कोणाला?) आणि आम्ही जेवण सुरु केल. माझ त्याच्या कडे लक्ष होत व त्याच मात्र त्या सीरिअल कडे लक्ष होत. जास्त न बोलता मी जेवण केल.
त्यानंतर आमची भेट झाली नाही. दोघीही आपापल्या कामात गुंतून पडलो.
कालच मला वहिनींचा फोन आला. त्या थोड्या चिंतेत होत्या. “अहो वाहिनी काय झाल.” मी त्यांना थेट प्रश्न केला.
“अहो भाऊजी, आमच्या ह्यांना दवाखान्यात भारती कराव लागला आहे हो.”
मी एकदम ओरडलोच.”काय झाल वाहिनी त्याला.”
“भाऊजी, डॉक्टरांनी इंजीओग्रफी करायला सांगितली आहे.”
“पण अचानक कस काय?”
“आज सकाळी ते एका मित्राकडे गेले होते. तो मित्र ४ त्या माळ्यावर राहतो. चढता-चढता त्यांना त्रास झाला. व तेथूनच थेट दवाखान्यात न्यावे लागले. तपासल्यावर डॉक्टरांनी इंजीओग्रफी करायला सांगितली. थोड्या वेळाने रिपोर्ट येणार आहेत.”
“मी आलोच वाहिनी तिकडे.” मी लगेच हिला सोबत घेतलं आणि दवाखान्यात पोहोचलो. डॉक्टरांना भेटलो.ते माझे मित्रच निघाले. त्यांना विचारला तर त्यांनी सांगितलं “अरे हे बाग रिपोर्ट तुझ्या मित्राच्या वाल्व मध्ये पुनः  कोलेस्तोराल साठले आहे. तू कसा रे मित्र त्याला समजावू शकत नाही का?”
” हो डॉक्टर मी त्याला प्रत्येकवेळी सांगतो. पण तो ऐकतो कोठे. बर आता काय करायचं?”
“मला तरी वाटच त्याच बाय-पास कराव लागेल. नव्हे तेच कारण सोयीस्कर ठरेल. तरी हि आपण आणखी एका स्पेशलिस्टच मत जाणून घेऊ.”
मी होकार दिला. व बाहेर येऊन वहिनींना धीर दिला. 
पण मी मनात विचार करायला लागलो ह्या मित्राने तोंडाला पट्टी लावली असती तर हि वेळ आली असती का?

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s