रेअर फ्लावर्स

जगात परमेश्वराने जशी विवध प्रकारची मानस बनविली आहे तश्याच  विविध प्रकारच्या इअतर जीवित व मृत वस्तू सुद्धा बनविल्या आहेत. फुल हे डोळ्याला आनंद देणारे मनभावन असे असते. विविध रंग, विविध रूप असणारे असे फुल हे त्या ईश्वराने दिलेली देणगीच म्हणावे लागेल. जगात आपल्याला  कमीच सापडणाऱ्या फुलांची चित्र येथे देत आहे.  www.funonthenet.in या वेब साईट वर सापडली आहेत. त्याची लिंक येथे देत आहे. या वेब साईट वर रजिस्टर केल्यास अशी विशिष्ट माहिती आपल्याला हवी असेल नसेल तरी ही ते पाठवीत राहतात. आपण सुद्धा पाहावे व मन मोहूनघ्यावे.

Blue-Bell-Tunicate

Flower Power

Luscious Lotus

Orchid in the Blue

passion flower

Purple Foxglove

एक प्रगत विध्वंस

आज मी एक वेगळा विषय आपणापुढे सादर करीत आहे. यु ट्यूब वर विध्वन्सावरील व्हिदिओ सापडले. त्यातील एक येथे देत आहे. मोठ मोठ्या इमारती क्षणात पाडण्याचा विक्रम केला जातो. त्या  का पडल्या जातात हा वेगळा विषय आहे. पण कशा व किती कुशलतेने पाडल्या जातात हे येथे महत्वाचे आहे. या व्ही. दि. ओ मध्ये आपल्या निदर्शनास येईल की या पाडल्या गेलेल्या इमारती क्षणार्धात जमीन-दोस्त झाल्या. वर्टीकली खाली बसल्या. इतक्या सहजतेने खाली बसल्या की शेजारील इमारती व झाडांना धक्का सुद्धा लागला नाही. त्यामुळे ही एक प्रगत कला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.
योग योग म्हणजे ही पोस्ट लिहिल्यावर पोस्ट करण्यासाठी वर्ड प्रेस वर गेलो तर मला  “ये रे मना ये रे मना” ह्या पेठे काकांच्या ब्लॉगवर  मॉडेलिंग ( इमारतींचे हो 🙂 ) हाच विषय दिसला.

या विशिष्ट कामासाठी साठी स्कील ची गरज आहे. विशेष म्हणजे तिकडे या कामासाठी. Controlled Demolition, Inc. |  या नावाची कंपनी सुद्धा आहे.मला प्रश्न पडला की या इमारती दिसायला छान आहेत मग का पाडल्या गेल्या असाव्यात डोकं बिकं फिरलं असेल की काय त्या लोकांचे.याचा शोध घेत घेत मी पोहोचलो विकीपेडियावर. तेथे तर इमारती पडल्याची भली मोठी यादीच सापडली. त्यावरून लक्षात आले की ह्या सर्व इमारती जुन्या झाल्या होत्या. १९६०-६५ दरम्यानच्या होत्या. पण प्रश्न हा पडतो की ४०-५० वर्ष वय झालेल्या इमारती पडण्याची काय गरज. आपल्याकडे अशा इमारती पडणे ऐकीवात नाही. आपल्याकडील मुंबई मधील शंभर वर्ष जुन्या इमारती सुद्धा पडल्या जात नाहीत. जो पर्यंत स्वतः ते घर पडत नाही तो पर्यंत आपण ते पाडत नाही. आणि खरे सांगायचे झाले तर आपल्याला घर पडणे परवडणारे नाही.

यंत्र मानव

पूर्वी आपल्याकडे रस्त्याचे काम सुरु असतांना जागो जागी गरीब मजूर काम करीत असल्याचे चित्र दिसत असे.  ते कामगार बहुतेक आंध्रप्रदेश मधील असायचे. आज चित्र पालटले आहे. ती सर्व काम मशीनने हाती घेतली आहे. मशीन युग आहे रे बाबा.  तू उपाशी मेला तरी मला काय फरक पडतो. तुला गरज असेल तर दुसरे काही तरी काम शोध. माझ्या माथ्यावर का येऊन बसला आहेस. असे उदगार ते यंत्र मानव काढून त्या बिचाऱ्या गरिबांना खुणावत असेल का? पण काही ही असो जेव्हा पासून हे यंत्र आपल्या देशात आले आहे दारिद्र रेषे खालील लोकांचे हाल वाढले असावे.
सध्या शहरांमध्ये पावसाळी पाणी वाहून नेण्यासाठी गटारींचे काम सुरु आहे. खोदकामासाठी जे.सी.बी. मशीन चा वापर केला जातो. ही राक्षसी मशीन जवळून जरी गेली तरी तिची भीती वाटते. पण मानव ज्या प्रकारे काम करतो त्याच पद्धतीने याची रचना केली गेली आहे. त्याला बघून असे वाटत नाही की खोदकाम मशीन करीतआहे. ही मशीन तयार करणाऱ्या ला दाद द्यावी लागेल. पण ह्याने  लाखो गरीब लोकांच्या पोटा वर पाय दिला गेला आहे ह्याचा सुद्धा विचार करायलाच हवा.

एक नवीन शब्दकोष

महेंद्रजींनी मला  कमेंटले की  “त्यांनी मला टेगलय.” मला त्याचा अर्थच कळेना. तेव्हा मी जास्त लक्ष दिले नाही. खूप विचार केला त्यांची पोस्ट वाचली मग गूढ कळल. टेग हा इंग्रजी शब्द आणि त्याला लय हा मराठी प्रत्यय जोडून टेगलय किंवा ल जोडून टेगल असा इंग्लो-मराठी शब्द तयार केला आहे. खूप मजा आली. तेव्हाच मला सुचल की अशा शब्दांची एक डीक्शनरीच  तयार होऊ शकेल. दोन तीन दिवसांपासून हा विषय मनात होताच सहज ब्लोग वाचता वाचता असेच शब्द सापडले व काही मी तयार केले आहेत पहा वाचून मजा येईल.

टेग+ ल = टेग चा डिक्शनरी मिनिंग लेबल लावणे किंवा ओळख पट्टी लावणे. असा होतो त्या अर्थाने टेग+ल चा अर्थ ओळख दाखविणे असा होऊ शकतो.

पोस्ट+ल = पत्र पोस्ट करणे हा आपल्या नेहमीच्या जीवनातील जिव्हाळ्याचा विषय (होता) पत्र पोस्ट पेटीत टाकल याला   पोस्ट+ल. (ब्लोग वरील लेखाला सुद्धा आता पोस्ट म्हणतात का ते मला ठाऊक नाही.)

नोट+ल= नोट करणे म्हणजे नोंद घेणे, म्हणून नोट+ल म्हणजे नोंद घेतली असा होईल.

पब्लिश+ल= प्रकाशित केल.
लिंक+ल = जोडलं

एडीट+ल= संपादन केल.( लेख संपादित केला)
मेल+ल = इ मेल पाठविला ( अग प्रिये मी आजच तुला मेल+ल आहे)
हेल्प+ल = सहायता केली. (अग मम्मी मी आज एका आंधळ्या माणसाला रस्ता क्रॉस करायला हेल्प+ल ग.)
डिस्कस+ल = चर्चा केली. (अहो मेडम तो विषय साहेबांशी डिस्कस+ला का हो?)
शिफ्ट+ल = शिफ्ट च बटन डबल. किंवा जागेवरून सरकारावील (अरे बाळा तो टेबल शिफ्ट+ला का रे?)
लॉक+ल = कुलूप लावलं. ( दरवाज्याला कुलूप लावलं)
डिलीट+ल = काढून टाकल. ( डिलीट केल)
रीड+ल = वाचाल.( पुस्तक वाचाल)

होम वर्क+ल = गृह पाठ केला.
नेट+ल = जाळ्यात अडकवलं.

नेट+ शील का? = तिला जाळ्यात अडकवशील का?
इनव्हाईट+ल = निमंत्रीत केल. (अरे त्याला पार्टीला इनव्हाईट+ल का?)
ड्राफ्ट+ल = मसुदा तयार केला.
करेक्ट+ल = दुरुस्त केल.

करेक्ट+शील का? = दुरुस्त करून देशील का?

कमेंट+ल = कमेंट करणे.
कमेंट+शील = कमेंट करशील (माझिया मना वरून चोरलेला शब्द)

वेस्टात = पश्चिमेला (माझिया मना वरून चोरलेला शब्द)

असे आणखी किती तरी शब्द तयार करता येतील नव्हे वापरात असतील पण आपल्या लक्षात नसते. आपल्याला माहित असेल तर प्रतिक्रियेत लिहावे.

सिरिअल्स

सध्या टी व्ही वर सुरु असलेल्या सर्व चेनल्स पैकी सब वर सुरु असलेली तारक मेहता का उलटा चष्मा ही माझी  सर्वात जास्त आवडणारी सीरिअल आहे. एका पेक्षा एक कलाकारांनी भरलेली. निवड करता ला सलाम करावा लागेल कारण त्याने अप्रतिम कलाकारांची निवड केली आहे. प्रत्येक कलाकार आपापल्या रोल साठी पूर्णतः फिट आहे. लहान मोठा म्हातारा सर्व. दिवस भरच कामाचा तन आल्याने डोक्याला क्षीण येतो तो घालविण्यासाठी सर्वात उत्तम उपाय म्हणजे ही सीरिअल होय. जरूर पहावी.

समाजात होत असलेल्या दैनंदिन घटना आणि त्या तून समाजाला शिकवणूक देणे हे ह्या सीरिअल चे काम आहे.

एक महान गायक मोहम्मद रफी

काल हिंदी सिनेमा जगातील महान गायक मोहम्मद रफी साहब यांची ८५ वी जयंती होती. त्यांचा जन्म २४ डिसेंबर १९२४ सालचा व ३१ जुलाई १९८० रोजी हा महान कलाकार जग सोडून गेला. हम तुमसे जुदा होके, मेरी आवाज सुनो अशी अप्रतिम व सदाबहार गाणी गाणारा हा गायक १९४० ते १९८० हिंदी सिनेमात गात राहिला. त्यांचे घरचे नाव होते फिको. प्यासा कागज के फुल, गाईड, नया दौर अशा असंख्य गाजलेल्या सिनेमात त्यांनी गाणे गायले. त्यांची आठवण म्हणून त्यांचे काही गाणी सादर करीतआहे.

जब जब फुल खिले या सिनेमाच हे गाण ऐका.

ह्या व्हीडीओत मोहम्मद रफी दिसणार नाहीत फक्त त्यांची गाणी ऐकावीत

हिरा रांझा सिनेमाच हे अप्रतिम गाण”ये दुनिया ये महफिल…….”

चुलीत घाला तो चांगुलपणा

“तुम्ही चांगले आहात म्हणून लोकही तुमच्याशी चांगलेच वागतील, हे म्हणजे तुम्ही शाकाहारी आहात म्हणून सांड तुमच्यावर हमला करणार नाही असे गृहीत धरण्यासारखे आहे.”

होय हल्ली चांगुलपणा ला कौडीची सूद्धा किम्मत राहिलेली नाही. अहो हे कलीयुग आहे महाराज विसरलात का? ह्या जगात तुम्ही चांगुलपणा ने वागला तर तुम्हाला कोणी विचारात सूद्धा नाही. गेला तो गांधीजींचा जमाना गेला. आता गांधीवादी फक्त सिनेमा मधेच शोभतात. तुम्ही गांधी बनून दुसरा गळ पुढे केला तर तुम्हाला लाथा आणि बुक्के बसतील. हरिश्चद्र बनायचं प्रयत्न केला तर तुम्हाला लुटून खातील. ह्या गोष्ठी आता पुस्तकातच शोभतात. वास्तव जीवनात ह्यांना कवडीमोल किंमत आहे. विश्वास बसत नसेल तर प्रयत्न करून पहा.
उदाहरण देऊ. रस्त्याने तुम्ही जात आहात. गर्दी दिसली थांबलात आणि दोघांचे भांडण चालले आहे असे दिसले व तुम्ही गांधीवादी आहात त्यामुळे त्यांचे भांडण सोडविण्यासाठी मध्ये पडला तर काय होईल. अहो ती भांडणारी दोघे एकत्र येऊन तुम्हाला झोडपून काढतील.तुमचे हात पाया तोडतील. कोठे गेला तो गांधीवाद.
तुम्ही गांधी बनून पंचा नेसला तर तुम्हाला वेडे समजून दगड मारतील. भूल जो यारो ये २१ वी शताब्दी है.
तुम्ही चांगले वागून लोकांची सहायता करता. लोक तुम्हाला वेडा समजून जे असेल नसेल ते सूद्धा घेऊन पळून जातील.
हेच काय तुम्ही किती हि चांगले वागत बोलत असला तरी समोरचा जर खोटारडा असेल पण तुमच्या पेक्षा वरचढ असेल तर त्याचे खरे वाटून लोक तुम्हाला बदडून काढतील. खोट्याला खरे समजणे हे समाजाने मान्य केले आहे.
—————————————————————————————————-

चलते चलते
एक सुंदर ज्योक सांगावासा वाटतो. हा माझा नाही मला नेत वर सापडला आहे. आपणाशी शेअर करावासा वाटला.

पगारी नोकराच्या महिनाभरातील वेगवेगळ्या अवस्था

तारीख 1 ते तारीख 10 – गरम

तारीख 11 ते तारीख 20 – नरम

तारीख 21 ते तारीख 30 – बेशरम

पगारी नोकराच्या बायकोच्या महिनाभरातील वेगवेगळ्या अवस्था

तारीख 1 ते तारीख 10 – चंद्रमुखी

तारीख 11 ते तारीख 20 – सुर्यमुखी

तारीख 21 ते तारीख 30 – ज्वालामुखी

जाहिरातीचे विश्व

आपल्या कंपनीचे प्रोडक्ट येन केन प्रकारे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत  पोहोचावे या दृष्टीने प्रत्येक लहान मोठी  कंपनी प्रयत्न करीत असते. त्या साठी वाटेल तो व आपल्या खिशाला परवडेल तो मार्ग पत्करला जातो. पूर्वी कम्युनिकेशन ची साधन मोजकीच होती जसे स्थानिक बातमी पत्र. जेव्हा वर्तमान पत्र नव्हती तेव्हा फक्त तोंडो तोंडीच प्रचार होत असावा. पण त्या काळात दळणवळणाची साधन नसल्याने आवागमन नव्हते म्हणून जो माल तयार केला जात असेल तो स्थानिक बाजारातच विकला जात असावा. मला आठवते मी लहान असतांना माझे बाबा सांगायचे की त्यांच्या लहानपणी गावातील लोकं वस्तूंची देवाणघेवाण करीत असायचे. विकत घेण्याची जास्त गरज पडत असायची. माझ्या शेतात मेथीची भाजी तयार झाली असेल तर मी दुसऱ्याला ती देऊन पालक ची भाजी घेणार. पैसे देण्याचा प्रश्नच नव्हता. हळू हळू जग जवळ येऊ लागले आणि विविध वस्तूंचे आविष्कार होऊ लागले. आणि मग त्यांचा खप वाढण्यासाठी प्रचार करणे अत्यावश्यक होऊन बसले. आज जेव्हा संपूर्ण जग आगदी दोन बोटातील अंतर वाटावे येव्हडे जवळ येऊन ठेपले आहे तेव्हा जाहिरातीचे विश्व अवाढव्य झाले आहे.

जाहिरातीचा इतिहास तपासल्यावर समजले की प्रथम इजिप्तच्या लोकांनी सुमारे ३१०० बी सी मध्ये

Papyrus art

Papyrus  नावाच्या झाडाच्या पीठापासून कागद तयार करून त्यावर संदेश पाठविणे, हरविल्याचे पोस्टर्स तयार करणे या कमी वापरायला सुरुवात केली होती. याशिवाय त्या काळी आशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेत भिंती वरील व्यावसायिक जाहिराती व रॉक म्हणजे दगड यावरील जाहिराती प्रसिद्ध  होत्या.तत्पूर्वी सुमारे ४००० बी.सी.च्या काळात भारतामध्ये दगडावरील चित्रकला प्रसिद्ध होती.

सॉरी मी जाहिरातीच्या इतिहासात खोलवर रुतु पाहत आहे. विषयांतर होत चालले आहे. आता आपल्या मुल मुद्यावर वळतो.

आज जाहिराती आपल्या जीवनाच्या अविभाज्य अंग झाल्या आहेत. आपल्याला आवडो न आवडो त्या झेलाच्याच लागतात. पण जाहिरातींमुळे आपल्याला प्रचंड प्रमाणात महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. टूथ ब्रश कोणत्याही कंपनीचा घेतला तरी तो दात स्वच्छते साठीच वापरला जातो. आणि दात साफ ही होतात किमान आपल्याला तसे वाटते. एक रुपयाच्या टूथ ब्रश साठी टी.व्ही. च्या दीड दोन-से चेनल्स, लहान मोठे मिळून हजार पेक्षा जास्त वर्तमान पत्र, रेडीओ, एफ. एम. रेडीओ, देशाच्या जवळ जवळ प्रत्येक शहरातील प्रत्येक गल्लीत पोस्टर्स होर्डींग्स आणि ना ना प्रकारे जाहिराती करून मला तरी त्या ब्रशची किंमत १० ते १५ रुपयाच्या घरात जात असावी असे वाटते. म्हणजे मूळ किमती पेक्षा १५ पटीने( मी मोघमपणे सांगत आहे) किंमत वाढून जाते. समान्य ग्राहकाला विनाकारण महागाईला तोंड द्यावे लागते.

अश्याच जगातील सर्वात महागड्या जाहिरातीन्बाद्दल्चे यु ट्यूब वरील व्हीडीओ येथे देत आहे. या जाहिरातींमुळे मूळ वस्तूची किंमत कित्तेक पटीने वाढली असे ही बाब वेगळीच.

पहिली जाहिरात ही कर बनविणाऱ्या होंडा ह्या कंपनीची अप्रतिम जाहिरात आहे. व दुसरी आपल्या परिचयाचीच आहे. सध्या टी.व्ही वर दिसत नाही. पण एके काळी खूप प्रसिद्ध जाहिरातहोती.

इको फ्रेंडली हाउस भाग-3

माझ्या कल्पनेतील इको फ्रेंडली हाउस

पूर्व पश्चिम घर असेल तर माझ्या मनातील घर कसे असेल ते मी ह्या लेखात देत आहे. मी फ्लेट मधेच राहत असल्याने अशा प्रकारचे घर तयार करू शकत नाही पण आपण याचा फायदा घेऊ शकता. माझी खूप इच्छा होती स्वतः चे एक छोटेसे टुमदार घर असावे त्यात हा प्रयोग करून घ्यावा व एक खरे खुरे इकोफ्रेंडली घर तयार करावे. पण ह्या जगात प्रत्येकाच्या सर्वच इच्छा पूर्ण होत नसतात. त्यातील एक मी.
तर माझी कल्पना अशी आहे की पश्चिमेच्या भिंतीला खालील चित्रात दाखविल्या नुसार आडवी एक फट तयार करून ती फट संपूर्ण भिंती मधून घरातील बाजूला उघडायला हवी. अर्थात हे घर बांधतांनाच करावे लागेल. पश्चिम बाजूने वाहणारे वारे त्या फटीतून घरात शिरतील व कोम्प्रेस झालेली हवा त्या duct  मधून घरात शिरेल आणि घर थंड ठेवेल. जरी दरवाजा व खिडक्या बंद असल्या तरी आपल्याला घरात चिल्ड वाटेल. कसले आले आहेत तुमचे ते एअर कंडीशनर. हा प्रयोग केला तर माझी शंभर टक्के खात्री आहे की आपल्याला एअर कंडीशनरची मुळीच गरज भासणार नाही. आणि शुद्ध हवा घरात खेळत राहील. इतकेच नाही पंखा बंद, एअर कंडीशनर नाही म्हणजे विजेची किती तरी बचत होणार. आणि पर्यायाने प्रदूषण कितीतरी पटीने कमी होणार.( थर्मल प्लांटच्या धुरामुळे होणारे).

CROSS SECTION OF ROOM

Outside view

INSIDE VIEW

तर मग ही माझी परिकल्पना कशी वाटली ते अवश्य कळवा व माझे अशा घराचे स्वप्न साकार होण्यासाठी ईश्वराकडे प्रार्थनाकरा  हीच इच्छा.
(विना एअर कंडीशणार ने सहज जगण्याचे आणखीही मार्ग मी सांगेन पुढील भागात.)
क्रमशः

इको फ्रेंडली हाउस भाग-२

माझ्या कल्पनेतील इको फ्रेंडली हाउस भाग-२
वस्तू शास्त्राप्रमाणे घर नेहमी पूर्व पश्चिम  असावे. आपल्या पूर्वजांनी उगाचच असे सांगितले असे का तुम्हाला वाटते. पूर्वजांनी जितके नियम परंपरा बनवून ठेवल्या आहेत त्या पूर्ण अनुभवांती  तयार केल्या असाव्यात यात दुमत असायचे कारणच नाही. त्याला अंधविश्वास सुद्धा मानू नये. पूर्व पश्चिम हवेचा प्रवाह असतो म्हणून त्यांनी असा नियम घालून दिला. म्हणजे ते आपल्या पेक्षा ही प्रगत होते असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये.

मी पूर्व पश्चिम घराचे फायदे मागील पोस्ट मध्ये दिले आहेतच. आता मी सचित्र वर्णन करून त्याचे फायदे सांगू इच्छितो.
हे खाली दिलेले चित्र पाहिले तर यात दिसून येईल की पूर्वेच्या हॉल मध्ये असलेली  खिडकी किंवा दरवाजा किंवा दोघी उघडे ठेवले व मेन एन्ट्रीचा दरवाजा सुद्धा उघडा ठेवला तर क्रॉस वेंटीलेशन  होते आणि सतत फ्रेश एअर घरात दरवळत राहते.

किंवा हॉलचा मेन दरवाजा बंद ठेवला व बेड रूमची खिडकी उघडी ठेवली तर अतिशय सुंदर,  कारण संपूर्ण वास्तु शुद्ध हवेत न्हाऊन निघते असे म्हणणे जास्त योग्य होईल. या खालील स्केच मध्ये स्पष्ट पाने असे वेंटीलेशन दिसून येईल.

या शिवाय सूर्य देव समोरच असल्याने दिवसभर घरात उजेड असतोच. याने घरातील वातावरण चांगले राहते. उन्ह असल्याने जर्म्स सहसा होत नाहीत पेस्ट कंट्रोलची कदाचित आवश्यकता ही भासणार  नाही. स्वास्थ्य टिकून.  राहते खर्चात बचत होते . असे बरेच फायदे आहे.

क्रमशः.