याला जीवन ऎसे नाव


जीवन आहे नदी समान,
उगम पावते माते पासून
जीला मानतो देवी समान,
जीवन आहे नदी समान.१.

नदीचे पात्र मोठे होते जसे,
जीवन मोठे होत जाते तसे,
नदी नाले  येऊन  मिळतात
तसेच याला मित्र भेटतात
यालाच जीवन असे म्हणतात.

दगड धोंडे अडथळा करतात जसे,
अडी अडचणी जीवनात येतात तसे,
त्यावर मात करुनी ते  पुढे सरकते कसे
कधी कधी मात्र ते चुकुन भटकत असे.

ज्याचे जितके पात्र मोठे तो तितका महान असे
इतरांना मात्र मिळ्तो मान किमान असे
यालाच जीवन असे पडले नाव असे.

2 thoughts on “याला जीवन ऎसे नाव

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s