चिमण्याचे बोल..


संजय आणि संजना दोघे ही आपल्या चिमण्याला घेऊन डॉक्टरांकडे गेले होते. संजयला ताप आला होता म्हणून. ते तिघे आपला नंबर येण्याची वात पाहत बसले होते. अर्ध्या तासाने त्यांचा नंबर आला आणि तिघे डॉक्टरांच्या केबिन मध्ये शिरले. संजय आणि ते डॉक्टर दोघे मित्र होते. थोडा वेळ त्यांनी गप्पा केल्या आणि मग डॉक्टर म्हणाले “आता संग संजय काय झाले आहे? आज ह्या गरीबाच्ग्या घरी म्हणजे क्लिनिक वर कसे काय येणे केले?” संजय म्हणाला,” अरे डॉक्टर मला काल पासून ताप येत आहे. मी म्हणालो हिला कि काही विशेष नाही उतरेल ताप पण हिने एकलेच नाही. म्हणाली सध्या स्वैन फ्लू चे वारे वाहत आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना दाखवून देऊ. म्हणून मी आलो.” बर ये. संजय स्ट्रेचर वर झोपला आणि डॉक्टरांनी त्याला तपासायला सुरुवात केली. त्यांनी संजय ला प्रथम छाती वर सर्व दूर स्तेथीस्कोप ठेवून तपासले आणि मग मागे पाठीवर सुद्धा तपासले. संजय चा चिमण्या हे दृश्य बारकाईने पाहत होता. त्याला हे कळेना कि डॉक्टर सर्व दूर का तपासता आहेत. त्याच्याकडून राहवले गेले नाही. त्याने त्याच्या आईला विचारले,: आई डॉक्टरांना हृदय कोठे असते हे माहित नाही वाटते?” त्याच्या आईला आश्चर्य झाला. तिने त्याला प्रश्न केला,”बाळा, तू असे काविचारात आहेस?” चिमण्या म्हणाला,” अग आई, ते केव्हा पासून पप्पाच्या छाती वर व पाठीवर स्तेथी स्कोप लाऊन तपासात आहेत.” 🙂

चलते चलते.

लहान मुलांच्या हातून अजाणतेपणी काही चुका होतच असतात. अशा वेळी आपण त्यांना  नावे ठेवीत असतो. आणि लहान आहे असे समजून व समजावून सोडून देतो. पण मोठी माणसे काही आकाशातून पडलेली नाहीत. ती सुद्धा चुका करतातच. त्यांच्या हातून सुद्धा जाणते  अजाणतेपणी  चुका होतच असतात. आणि मग काय गंमती घडतात ते पहा.

6 thoughts on “चिमण्याचे बोल..

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s