काही तरीच


गोट्या २०-२१ चा झाला असेल. त्याच्या शेजारी पमी राहते. ती त्याची चांगली मैत्रीण. एके दिवशी त्याची आई व पमी यांना शोपिंग्ला जायचे होते. गोट्या घरीच होता. आई म्हणाली “गोट्या येतो का आमच्या सोबत?” त्याला अत्यानंद झाला कारण पमी सोबत फिरायला मिळणार होते. तो लगेच हो म्हणाला आणि तयारीला लागला. आता पमी सोबत फिरायचे म्हटल्यावर तो मोठ्याच तयारीला लागला. नीट नेटके कपडे सेंट पावडर वगैरे वगैरे. त्याला उशीर झाल्याने आई चिडायला लागली वारंवार “चल रे बाबा लवकर.” ओरडत होती. झाले एकदाचा गोट्या तयार झाला. बाहेर येऊन बूट घातले आणि दाराजवळच्या आरश्यात शेवटचे पुनः डोकावून पहिले. आई म्हणाली “लवकर रे.”
गोट्या लाजला,” काही तरीच काय आई.”
आई, “काय झाले रे लाजायला?”

काही वेळाने ते तिघे घराबाहेर पडले.
आता गोट्या पमीच्या शेजारी येऊन चालू लागला होता. तिच्याकडे बघून तो हळूच म्हणाला,’ आईची पण कमाल आहे. मला लव+कर असे म्हणत आहे.”
पमी लगेच समजली , लाजली आणि हळूच त्याच्या आईजवळ गेली . पमीला त्याचे म्हणणे लक्षात आले होते आणि ती लाजेने लाल बुंद झाली होती.
थोड्या वेळाने ती पुनः त्याच्या शेजारी चालू लागली. पमी बरोबर चालता चालता रस्त्यात सफरचंदाचे दुकान लागले त्याकडे पमीचे लक्ष वेधून तो म्हणाला ” ये ‘सफर-चंद’ पलों का है. “

12 thoughts on “काही तरीच

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s