निराशा


का कुणास ठाऊक हल्ली फार निराश झाल्यासरखे वाटते. असे वाटते जोरजोरात ओरडावे. पण तसे करता येत नाही. असे वाटते कुठेतरी हिमालयात किंवा इतर पर्वतावर जाऊन तपशचर्या करावी. पण मन धजावत नाही.मग हव तरी काय ह्या मनाला? काही कळत नाही.
असाच घरातील एकांतात (?:)) बसुन चिंतन करित होतो. तेव्हा अनाहुत्पणे तोंडातुन “घोर निराशा” असे शब्द बाहेर पडले आणि त्याच क्षणी आमच्या सौ. कशा कोण जाणे तेथे आल्या(नशिब आमच!) पण आमच नशिब येथवर येऊन थांबल नाही.
सौ. आमच्या जवळ रागारागाने पाय आपटत आल्या आणि जवळ जवळ ओरडुनच विचारले कि “कोण ही आशा?”
आम्ही जागेवरच उडालो!(वर छप्पर नसते तर!!!). सौ.च्या तोंडुन “आशा” हे नाव ऐकुन मला मी काहीही गुन्हा केलेला नसतांना असे वाटायला लागले की खरेच मी “आशा” नावाच्या कोणत्या तरी बाईला ओळखत असावा. असे एखादा साध्या सुध्या (माझ्या सारख्या) मानसाच्या बाबतीत होते कि न केलेला गुन्हा जर कोणी त्याच्यावर थोपवला तर त्याला स्वतःला खरेच आपण तो गुन्हा केला कि काय अशी शंका वाटायला लागते.असो!
इतके बोलुनच त्या् थांबल्या नाहीत हो.
त्यांच पुन्हा तेच “मी विचारले कोण ही आशा?”
मी आपला शांत बसुन राहिलो.काहिच उत्तर देऊ शकत नव्हतो म्हणुन बर का! नाही तर असा शांत बसलो असतो का?

मला प्रश्न पडला होता कि मी निराशा असे म्हटले असतांना हिच्या कानावर ’आशा’ असे शब्द कसे गेले. मला वाटते त्या कानांनी माझ्या सोबात धोका केला असावा. थोड्या वेळाने मला ओझरते  आठवले कि सौ. काल काही तरी सांगत होत्या. पण नेमके काय ते ……………… ते नेमक आठवत नाही पण कान….. हा शब्द त्यांच्य तोंडुन उदगारला गेला होता हे मात्र नक्की.  बघु ठोद्या वेळाने आठवले तर..

अरे हो आठवले कि त्या म्हणाल्या होत्या कि बाहेरिल गारठ्यामुळे त्यांचे कान जाम झाले आहेत. त्यांना ऐकायल त्रास होतोय.  मग माझी ट्युब पेटली. आणि डोकं भराभरा विचार करायला लागलं.

निराशा हे शब्द मी बरोबर उच्चरले होते. माझ्या तोंडुन निघालेले शब्द तिच्या कानापर्यंत पोहोचले असावेत. पण कानामधे पोहोचण्यापुर्वी आंतील वातावरण गारठलेले असल्याने निराशा शब्दाचा संधी विच्छेद होऊन  निर शब्द वेगळा आणि आशा शब्द वेगळा झाला असावा. कानामध्ये आधी निर शब्द घुसला असावा पण गारठ्यामुळे त्याचे तापमान कमी होऊन पाणि झाले असावे आणि ते पाणि कानातुन बाहेर पडले असावे. म्हणुनच त्यांना फक्त ’आशा’ हाच शब्द ऐकु आला असावा. आणि हा प्रसंग उद्भवला असावा.

2 thoughts on “निराशा

    • मी निराशेत सुध्दा गम्मत शोधायचा प्रयत्न केला आहे. आपल्या प्रतिक्रियेने माझा प्रयत्न सर्थक झाल्यासरखे वाटले! धन्यवाद!!

      Like

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s