मी शतकवीर!

उद्या भारत पाकिस्तान ची सेमि फ़ायनल मेच आहे. पण ती फ़ायनल सारखीच होत आहे. सर्वांचे डोळे सचिनच्या शतकाच्या शतककडे लागलेले आहेत. देव करो आणि त्याचा हा रेकोर्ड पुर्ण होओ.
त्याचे जे होइल ते उद्या आपण पाहुच पण त्या आधि मी शतकविर झाल्याचा मला आनंद होत आहे. आज माझ्या मनावरच्या पोलवर अति उत्क्रुष्ट खाली एकुण १०० मत पुर्ण झाल्याने मी शतकविर झालो आहे. सर्व मतदार बन्धु भगिनिंना मना्पासुन धन्यवाद!

 

माझा आणखी एक ब्लॉग- निसर्ग

मित्रांनो हल्लीच्या धकाधकीच्या आणि शहरी जीवनामुळे आपलयाला  निसर्गाचे दर्शन घेणे शक्य होत नाही. निसर्गाने आपल्याला सर्व काही दिले आहे. पण आपण निसर्गाला काय दिले? जंगल तोड, पशु पक्षी यांचे राहते घर आपण हिसकावत आहोत त्यापेक्षा असे म्हणणे जास्त योग्य होईल’ त्यांना बेघर करून आपण घर बांधून निसर्गाची घरघर करीत आहोत.’  दररोज आपण टी. व्ही. वर बातम्या बघतो कि हत्ती जंगल सोडून शहरात किंवा गावात घुसले. आणि त्यांनी फ्हुमाकुल घातला. हत्तीच काय चीत्ता सुध्दा शहरात आढळत आहे. याचे मुख्य कारण काय? आपण त्यांचे घर म्हणजे जंगल उद्ध्वस्त करीत आहोत. म्हणून ते घराचा शोध घेत येत असावेत.

मला एक कल्पना सुचली कि जंगल नाहीसे होत आहे. त्यामुळे आपण एक वर्चुअल जंगल तयार केले तर. दररोज त्यावर निसर्गाचे एक सुंदर चित्र टाकायचे आणि डोळ्याचे पारणे फेडायचे. डोळ्यांना शांती लाभेल. मन सुध्दा सुंदरता बघून शांत होईल.

म्हणून मी एक नवीन ब्लॉग तयार केला आहे. त्याचे नाव ठेवले आहे.’ निसर्ग’

जरूर भेट द्यावी व माझी कल्पना कशी वाटली ते कळवावे.

निसर्ग

जीवन एक फुल

जीवन एक गुलाबाचे फूल आहे

पाकळ्या  ज्याच्या

जीवनाचा एक एक क्षण आहे

ज्याच्या अवती भवती कांटेच कांटे आहेत.

अशा ह्या जीवनाला  सुन्दर मानने

काय आपली  एक भूल ठरणार नाही?

बेचारा आदमी!

मनुष्य बायको पुढे हतबल असतो. तेथे त्याचे  काही चालत नाही. म्हणून बायकोला ‘होम मिनिस्टर’ असे उपहासाने म्हणतात. त्याने काहीही केले तरी बायको आपला खोचक बोलायचा गुणधर्म सोडत नाही. याबद्दल मला एक मेल आला होता. छान आहे.

भुत आणि भविष्य!

जापानला नुकताच भुकंप आणि सुनामि ने जबर्दस्त हादरा दिला आहे. हा हादरा एव्हढा जबरदस्त होता की याने प्रुथ्वी आपल्या जागेवरुन सरकली आणि सर्व जग आ वाचुन जापान कडे पाहात राहिले.
नेशनल जिओग्राफिक सोसायटी ने जापान बद्दल नुकतीच काही चित्र प्रसारित केली आहेत. यांचे वैशिष्ट असे आहे की हे ज्या ठिकाणांना सुनामि लाटांनी हादरा दिला त्यांचे पुर्वीचे सुवास्तु चित्र आणि आताचे विदारक चित्र यांची तुलना आपाण करु शकतो.
पहा आणि निसर्गाच्या ताकदिला ओळखा.

खालील हेडिंग वर क्लिक करा

 

भुत आणि भविष्य


BEFORE TSUNAMI

AFTER TSUNAMIएक कचरा कुंडी

हे चित्र पहा. ह्यात तुम्हाला काय दिसते. ही एक कचरा कुंडी आहे न! होय ही कचरा कुंडीच आहे. यात तुम्हाला कार, विमानं आणि इतर कचरा पडलेला दिसत असेल.कोण हा नाठाळ, का केला असेल बर ह्याने हा कचरा. असे एक न अनेक प्रश्न तुम्हाला पडले असतील. जरा पुढे वाचा.

हा कचरा कोण्या लहानग्याने करुन ठेवला आहे अशी जर तुमची समज झाली असे तर ती मनातुन काढुन टाका. कारण ह्या कचर्याला जवाबदार आहे तो उपरवाला. ईश्वर हो.

त्याने आपली ताकत काय आहे हे जगाला दाखवुन दिले आहे. जापान मधे परवा जो भुकंप आला त्याने जग हादरुन गेले आहे. ह्या चित्रात दिसत आहे ती खरोखरची विमानं आणि कार आहेत. सुनामी लाटांनी त्यांना असे एकत्र आणुन ठेवले आहे जणु काही कचरा कुंडीच.

तुम्ही जर व्हि.डि.ओ. पाहिले असतील तर लक्षात आले असे की पाण्याची ताकत काय असते. जेव्हा सुनामी ने आपला रंग दाखवायला सुरुवात केली तेव्हा तिच्या रस्त्यात जे आले त्याला ते असे वाहुन घेऊन गेले जसे ते खेळणेच आहे. ते विमान असो, कार असो, घर असो, रेल्वेगाडी असो, जहाजं असो, अगर कांक्रिट्चे पुल असो. त्याने कशालाच जुमानले नाही.

घर तर असे तरंगत होते जसे ते कागदाचे किंवा चिमणी कावळ्याचे घर आहे. जहाज आणि कार खेळण्याचीच वाटत होती. शिवजीने आपला तिसरा डोळा उघडा असल्याची जाणिव आपणाला करून दिली आहे.
आता हे आपणावर आहे आपण निसर्गाशी खेळायचे थांबवतो का आपले खेळ असेच सुरु ठेवतो.
<a href="“>

<a href="“>

महाप्रलय

तिकडे उगवत्या सुर्याच्या देशाला निसर्गाने नको नको करुन सोडले आहे. भुकम्प मग सुनामी आणि आता रेडियेशन.

त्या महाप्रलयंकारी बातमीवर क्रिकेट भारी पडले आणि आज ती बातमी पुर्णतः मागे पडली. क्रिकेट येव्हढे महत्वाचे होऊन गेले आहे कि एक देश प्रलयाच्या छायेखाली आहे आणि आपण त्याचा साधा विचार सुध्दा करु शकत नाही.

ते ही कोणत्या क्रिकेटच्या ज्यात शेवट्चा  ओव्हर भज्जीला देणे आवश्यक असतांना मेहराला दिला. जेथे जीवन मरणाचा प्रश्न आहे तेथे चुकीचा निर्णय का घेतला गेला? हा फार मोठा प्रश्न माझ्या डोक्यात घर करुन बसला आहे. तेही माहित असतांना की मेहरा भारी पडणार आहे.

कोणी सांगु शकेल मला ह्या प्रश्नाचे उत्तर?

अन्यथा मी क्रिकेट बघणे तर सोडच तोंडातुन तो शब्द सुध्दा उच्चारन नाही.