श्रीयुत मंगेश तेंडूलकर

आज माझ्या कन्येची नेटची परीक्षा होती. पुण्यातील संगमवाडी येथील AISSM College of Engineering हे परीक्षेचे केंद्र होते. मीImage सोबत गेलो होतो. कॉलेज अतिशय सुंदर होते. केंटीन मध्ये चहा घेतला छान होता. अचानक पाऊस सुरु झाला.  घरी येऊन परत जायला बसचा सोयीस्कर  मार्ग नसल्याने  तेथेच थांबायचे ठरवले. पाऊस बंद झाला व बाहेर पडलो. जवळ संगम घाट होता. ते पाहायला गेलो. त्या घाटाचे आणखी एक नावं होते”पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घाट”पुरातन वस्तू असल्याने Imageपाहायला गेलो. एक  अतिशय पुरातन शंकराचे देऊळ दिसले. Imageयेथे मुळा आणि मुठा ह्या दोन नद्यांचा संगम होत असल्याने यां स्थानाचे नाव संगमघाट असे पडले आहे. आणि हा परिसर संगमवाडी म्हणून ओळखला जातो.

हे स्थान पाहिल्यावर कंटाळा आला म्हणून चालतच बाल गंधर्व रंग मंदिर येथे गेलो. तेथे कला दालनात श्रीयुत मंगेश तेंडुलकरांचे व्यंग चित्र प्रदर्शन भरले असल्याचे समजले आणि मी लागलीच आत शिरलो. रु.१०/- तिकीट होते. काढले आणि आत शिरलो तर तेंडूलकर तेथेच दिसले.  साक्षात त्यांना पाहिले आणि  मी धन्य झालो.

Sangam

Sangam

2013-06-23 16.14.44 2013-06-23 16.15.35 2013-06-23 16.15.50

टी.व्ही.गुंडाळून ठेवा बर!!!

साधारण एक  दोन वर्षापूर्वी माझ्या मनात सहज येऊन गेले होते कि भविष्यातील टी.व्ही. एका पडद्या सारखा असेल . पाहिजे तेव्हा गुंडाळून ठेवायचा आणि उघडला कि बघायचा. याबद्दल माझ्यामनात असे हि आले होते कि आपल्या देश्यातल्या टी.व्ही. बनविणाऱ्या मोठ्या कंपनीला हि कल्पना सुचवायची. तशी मी सुरुवात हि केली होती. पण जीवन इतके व्यस्त आहे कि कुठलेच काम पूर्ण होत नाही. हि कल्पना मी मित्रांना आणि घरी मुलीला हि सांगितली होती. मला वाटते ब्लोग वर हि टाकली होती. आज लोकसत्तेमध्ये एक बातमी वाचली आणि कल्पना पुन: जागृत झाली. जपान मध्ये एका कंपनीने असा टी.व्ही. तयार केला आहे. Screenshot_1