अरे संसार…….


अहो, तयारी करा. बाहेर जायचं आहे.

तिचा आदेश.

अग, आज सुटीचा दिवस. आराम करावासा वाटतो आहे.

आराम वाराम काही नाही. तयारी करा.

कणखर आवाजातील आदेश.

पर्याय नाही म्हणून तयार झालो.

चला. मी म्हटले.

अहो. अजून मी तयार होतेय.

अग पण तूच सांगितले लवकर तयार व्हायला.

थांबा. मी येते.

एक तास झाला बाहेर यायला तिला.

“चला.” ती.

“कोठे जायचे आहे? “मी विचारले.

“सांगते. गाडी काढा आधी.”

“तुम्ही चला तर.”

मी बाईक काढली.

रस्त्यावर गप्पा सुरू होत्या. गावात पोहोचलो. गाडी थांबवली.

“अहो येथे कोठे आणली गाडी? मला तर कापड बाजारात जायचे होते.”

अग पण तू मला सांगितलेच नाही.

तुम्ही विचारले कधी?

अग असे काय करते? मी विचारले होते.

असेल. पण परत परत विचारायचे.

अग तू……..

ते काही नाही. तूम्ही मला जोर लावून विचारले असते तर मी सांगितले नसते का? तुमचे असेच आहे. एक दिवस सुटी असते. त्याचा ही उपयोग होत नाही.

शेवटी बायको च खरी असे मनाला समजावून सांगितले आणि गप्प झालो.

अहो आता येथेच थांबणार का. चला.

मी किक मारली आणि कपडा बाजारात गाडी घेऊन जायला निघालो.

पुन्हा बडबड सुरु.

कपडा बाजार आला आणि अहो इकडे कोठे आला. आपल्याला घरी जायचे होते.

हे ईश्वर काय करावे काही सुचेना.

अग पण तूच इकडे जायचे म्हणाली होती न.

मी कधी म्हणाले असे.

बाप रे. शेवटी कंटाळून घराकडे वळालो….

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s