मकर संक्रांत……२०१९

उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी
चोहिकडे शिंपावे,…!
सुखाचे मंगल क्षण
आपणांस लाभावे……….!!

श्री लक्ष्मी-नारायण घरी तुमच्या यावे………!!
शुभेच्छांने अवघे अंगण तुमचे भरावे…….!!

दुःख असावे तिळासारखे,
आनंद असावा गुळासारखा,
जीवन असावे तिळगुळासारखे.

” मकरसंक्रातीच्या खूप खूप शुभेच्छा”।।

**********************