विंडोज…..


खिडकी ही प्रत्येक घराचा एक अविभाज्य अंग आहे. खिडकी शिवाय घर असण्याची कल्पना ही कोणी करु शकत नाही.

घर म्हणजे कोणतही असो. कच्ची गोणपाटाने तयार केलेली झोपडी असो कि मोठा राजमहाल. खिडकी ही असणारच.

पण प्रश्न हा आहे की खिडकी चा घराला काय उपयोग? नसली खिडकी घराला तर नाही का चालणार!

पण आपण ह्या गोष्टींचा कधी विचार ही करतखिडकी ही प्रत्येक घराचा एक अविभाज्य अंग आहे. खिडकी शिवाय घर असण्याची कल्पना ही कोणी करु शकत नाही.घर म्हणजे कोणतही असो. कच्ची गोणपाटाने तयार केलेली झोपडी असो कि मोठा राजमहाल. खिडकी ही असणारच.पण प्रश्न हा आहे की खिडकी चा घराला काय उपयोग? नसली खिडकी घराला तर नाही का चालणार!\nपण आपण ह्या गोष्टींचा कधी विचार ही करत नाही.\nजरा विचार केला तर लक्षात येईल कि घराच्या सुरक्षेसाठी दरवाजा आहे. बहुतेक करून हा दरवाजा बंद करून ठेवला जातो. त्यामुळे घरात अंधार वाटतो किंवा गुदमरल्यासारख होतं. अशा वेळी खिडकी उघडून ठेवली तर मोकळ वाटते. म्हणजे खिडकी उजेडासाठी असते तसी ती हवा येण्यासाठी सुद्धा असते. पण खिडकी ने घराला धोका ही असतो. आपण बर्याच वेळा बातम्या वाचतो कि खिडकीतून चोरी होते.\nयाशिवाय इश्क विश्क साठी सुद्धा खिडकी चा वापर होतो हे आपण जुन्या गाण्यात किंवा सिनेमात पाहत आलो आहोत. खिडकी चं नांव घेतलं कि \”शाम ढले खिडकी तले तुम शीटी बजाना छोड दो\” हे भगवान दादांच्या खास शैलीतील गाणे लगेच डोळ्यासमोर येते न!\nतदनंतर खिडकीचे महत्त्व कमी झाल्यासारखे वाटले. पण मायक्रोसॉफ्ट ने कंप्युटरमधे ही खिडकी आणली आणि तिला वेगळे च महत्त्व प्राप्त झाले की राव! पण तेथे त्याला खिडकी न म्हणता विंडोज नाव दिले गेले. म्हणून आपले लक्ष खिडकी कडे गेले नसावे.\nपण त्यांनी विंडोज किंवा खिडकी असे का संबोधले असावे असा विचार केला तर मला वाटते संगणकात शिरण्याचा मार्ग असावा. पण शिरण्यासाठी दरवाजा असतो खिडकी नव्हे😊. विंडोज ऐवजी डोर्स असे ही संबोधले असते तर चालले असते. हेच का उंबरठा( याला इंग्रजीत काय म्हणतात मला ठाऊक नाही) ठेवले असते तरी आपण कुठे अडवायला जाणार होतो त्यांना!!☺️असो, पण विंडोज आल्यानंतर खिडकी ला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे हे मात्र नाकारता येणार नाही. नाही.

जरा विचार केला तर लक्षात येईल कि घराच्या सुरक्षेसाठी दरवाजा आहे. बहुतेक करून हा दरवाजा बंद करून ठेवला जातो. त्यामुळे घरात अंधार वाटतो किंवा गुदमरल्यासारख होतं. अशा वेळी खिडकी उघडून ठेवली तर मोकळ वाटते. म्हणजे खिडकी उजेडासाठी असते तसी ती हवा येण्यासाठी सुद्धा असते. पण खिडकी ने घराला धोका ही असतो. आपण बर्याच वेळा बातम्या वाचतो कि खिडकीतून चोरी होते.

याशिवाय इश्क विश्क साठी सुद्धा खिडकी चा वापर होतो हे आपण जुन्या गाण्यात किंवा सिनेमात पाहत आलो आहोत. खिडकी चं नांव घेतलं कि “शाम ढले खिडकी तले तुम शीटी बजाना छोड दो” हे भगवान दादांच्या खास शैलीतील गाणे लगेच डोळ्यासमोर येते न!

शाम ढले खिडकी तले …. https://www.google.com/search?kgmid=/g/11f03s9_fh&hl=en-IN&kgs=a41c01b0317d2daa&q=lata+mangeshkar+shaam+dhale+khidki+tale&shndl=0&source=sh/x/kp&entrypoint=sh/x/kp

तदनंतर खिडकीचे महत्त्व कमी झाल्यासारखे वाटले. पण मायक्रोसॉफ्ट ने कंप्युटरमधे ही खिडकी आणली आणि तिला वेगळे च महत्त्व प्राप्त झाले की राव! पण तेथे त्याला खिडकी न म्हणता विंडोज नाव दिले गेले. म्हणून आपले लक्ष खिडकी कडे गेले नसावे.

पण त्यांनी विंडोज किंवा खिडकी असे का संबोधले असावे असा विचार केला तर मला वाटते संगणकात शिरण्याचा मार्ग असावा. पण शिरण्यासाठी दरवाजा असतो खिडकी नव्हे😊. विंडोज ऐवजी डोर्स असे ही संबोधले असते तर चालले असते. हेच का उंबरठा( याला इंग्रजीत काय म्हणतात मला ठाऊक नाही) ठेवले असते तरी आपण कुठे अडवायला जाणार होतो त्यांना!!☺️

असो, पण विंडोज आल्यानंतर खिडकी ला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे हे मात्र नाकारता येणार नाही.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s