वाद आणि संवाद


आज निवांत क्षणी मोबाईल लांब ठेऊन बायको सोबत गप्पा माराव्या म्हणून शेजारी बसलो. तर बायको म्हणते “काय झालं? मोबाईल कसा सुटला आज.”

“अग तू नेहमी एकटी असतेस. म्हणून तुझ्या सोबत गप्पा मारायला आलोय मी.” मी प्रत्त्युत्तरादाखल बोललो.

यावर बायको ताडकन बोलली.आता तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्याचा भाव स्पष्ट दिसत होता.”काय म्हणता!! आज सूर्य नारायण पश्चिमेला उगवले वाटतं.!!”

“असेल बुआ. मला नाही माहित.” आम्ही काही न कळल्याच्या आविर्भावात.

“ते जाऊ द्या. काय काम आहे ते सांगा.” बायको लगेचच मुद्द्यावर आली.

“मला एका प्रश्नाचे उत्तर देशील का?” आम्ही सुद्धा मुद्द्यावर येवून आपली गुगली टाकली.

“बस्स एव्हढंच. विचारा की.” ती.

“मला माहित आहे तू हजर जबाबी आहेस. तरीही विचाराव म्हटलं.”

“हंहं” आखाड्यात एक पहेलवान दुसऱ्या ला जसं चेलेंज करतो त्या आविर्भावात बायको बोलली.

“वाद” आणि “संवाद” यात फरक काय..? मी प्रश्न फेकला.

मला माहिती आहे कि तिला लेक्चर द्यायला भारी आवडते. म्हणून मी जमिनीवर मांडी घालून तिच्या समोर बसलो. असा बसलो तीला हुरूप येतो आणि मग ती ताडताड बोलायला सुरुवात करते. आता ही असेच घडले. मला श्रोत्यासारखे समोर बसलेलं बघून तिने बोलायला सुरुवात केली.

“अहो, सोप्पं आहे.”

“हो हो। सांग न मग.”

” हे बघा , वादातुन भांडणे हाेतात आणि संवादातून चर्चा होते. आणि चर्चेतून बरच काही स्पष्ट हाेत जातं. बरोबर आहे न!” बायको छान मुद्द्यावर आली होती.

‘हो हो.” आम्ही होकारार्थी मान डोलावली.

“आता दुसरा मुद्दा बघा. वाद कशातून होतो. तर वाद अहंकार आणि संकुचित मनातुन हाेताे. आणि संवाद! संवाद तर सहज माेकळ्या मनातुन हाेत असतो. येथे अहंकाराचा थांगपत्ता ही नसतो. दोन्ही मनमोकळेपणाने बोलत असतात. मनाचा संकुचित पणा ही संवादात नसतो. हेही पटल असेल.?” प्रतिसाद न मिळाल्याने तिने विचारले.

“हो ग. पटल मला.” मी ही होकार दिला.

“आणखी पुढे ऐका. “वादातून” रागाची अभिव्यक्ती होते, तर
“संवादातून” तर्काची अभिव्यक्ती होते. मुळात वाद हा रागातूनच उत्पन्न होत असतो. याउलट संवादातून सहज तार्किक चर्चा होऊन समुद्र मंथनासारखे काही तरी चांगले बाहेर पडते.” बायको.

“अग काय छान प्रवचन देतेस ग तू.” मी तिला आणखी प्रोत्साहित केले.

तर ती आणखी पुढे बोलू लागली. ” वादातुन “काेण बराेबर” हे सिध्द करण्याचा प्रयत्न हाेताे आणि….”

मी मधेच थोड गंभीर बनलेलं वातावरण हलकं करण्यासाठी बोललो.

“जसे नेहमी तूच बरोबर असल्याचा प्रयत्न करत असतेस.”

“गप्प बसा हो. पुढे ऐका.” तीची चांगलीच तंद्री लागली होती. मी ही पुन्हा ऐकायला सुरुवात केली.

“संवादातून “काय बराेबर” हे सिध्द करण्याचा प्रयत्न हाेताे.” हे ही पटलं असेलच.?”

” हो अगदी. मनापासून.” आम्ही.

” अहो, वादातून नेहमी “निरर्थक” प्रश्न निर्माण होत असतात आणि
संवादातूनतुन प्रश्न “मार्गी लागत असतात.”

आणि ती माझ्या तोंडाकडे बघत राहिली.

मी ही प्रश्नार्थक नजरेने तिच्या कडे बघत राहिलो.

आणि अचानक ती म्हणाली, 🌻”आपला दिवस आनंदात जावाे. शुभ सकाळ.”

“अग, हे काय शेवटी ?’

“जिस स्कूल मे तुम पढे हो न बाबू वहाँ के हम प्रिंसिपल थे। हा हा हा.” जोरजोरात हसत बाईसाहेब म्हणाल्या.

आम्ही तिच्या कडे आ वासून बघत बसलो.

“अहो हा सकाळ संदेश. तुम्ही आज बघितला असणार. मी कालच वाचला. तोंडपाठ झाला मला.”

“का पण.”

“अहो, आपल्या घरात रोजच सुरू असते हे. म्हणून संदेश आवडला.”

“काय सुरू असते ग.”

“अहो मी करते तो संवाद.”

“हो का!!! आणि मी??”

“तो वाद.” ताडकन उत्तर तोंडावर आपटलं.

पुन्हा वाद नको म्हणून ममी गुपचूप उठलो आणि दुसऱ्या खोलीत गेलो.

(4221858)

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

प्रामाणिक नाती ही पाण्यासारखी असतात, रंग नाही, आकार नाही, ठिकाण नाही तरी सुद्धा जीवनासाठी महत्त्वाची असतात.

👍शुभ सकाळ.👍

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

http://www.manachyakavita.wordpress.com

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s