अत्याधुनिक इमारती….

(एक काल्पनिक विज्ञान कथा)

मित्रांनो, आता आपण २१व्या शतकाच्या मध्यावर आहोत. आज ची तारीख १ जानेवारी २०५०. २१ व्या शतकात तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत गेले आहे. सर्वत्र यांत्रिकीकरण झाले असून मानव जवळजवळ परावलंबी झाला आहे. बाकी काही लिहिणे म्हणजे भारुड भरती होईल. म्हणून आता मी विषयाकडे वळतो. इमारती ही खूप आधुनिक झाल्या आहेत. शहरी भागात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. आता एक नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. ती आतापर्यंत ची सर्वात जास्त आधुनिकीकरण असलेली इमारत आहे. त्या इमारतीत प्रत्येक मजल्यावर एक फ्लॅट आहे. प्रत्येकाला एक स्वतंत्र लिफ्ट आहे. तो आपापल्या लिफ्ट ने डायरेक्ट आपल्या घरात जाईल. त्या छोट्या लिफ्ट आहेत. दोन माणसे बसून जाऊ शकतात. त्यांची रचना जमीनीखाली गोलाकार अशी केलेली आहे. रेल ट्रेक अंथरलेले आहेत. त्यावर लिफ्ट लाईनशीर उभ्या असतात. आपलं बटन दाबल कि आपली लिफ्ट येते. त्यात बसायचे. ती वर सरळ आपल्या फ्लॅट मध्ये नेऊन सोडते. सामानासाठी स्वतंत्र लिफ्ट आहे. आपला सामान आला की तो त्या लिफ्ट मधे ठेवायचा. लिफ्ट त्या मजल्यावर गेली की सामान बाहेर तुमच्या दारावर नेऊन सोडते. त्यासाठी लिफ्ट मधे एक प्लँटफार्म असतो. त्यावर सामान ठेवायचा असतो. तोच दारापर्यंत सामान नेऊन सोडतो. या इमारतीत खाली कार पार्किंग नाही. आपली गाडी आपल्या घरात पार्क करायची. एका घरात चार गाड्या पार्क करता येतील. आपल्या घरात गाडीत बसून गाडी लिफ्टमधे घालायची. लिफ्ट खाली आली , दार उघडले कि सरळ गाडी घेऊन बाहेर पडायचे.

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐6921885💐💐💐💐💐💐💐💐

चेहरा चांगला असला तर लोकं थोडा वेळ बघतील,
मात्र मन चांगलं असलं तर लोकं जन्मभर जपतील…!
🌻🌹🌻शुभ सकाळ🌻🌹🌻

http://www.koshtirn.wordpress.com

लिफ्ट करा दे…

पूर्वी २-३ जास्तच जास्त ४ मजली इमारती बांधल्या जात असत. तस पाहिले तर इंदूर चा राजवाडा ६ मजली असून तो …वर्षांपूर्वी चा आहे. म्हणजे अस आपण म्हणणे उचित होणार नाही कि पूर्वी इमारती बांधण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नव्हते. पूर्वी तर आपल्या पेक्षा प्रगत तंत्रज्ञान होते असे म्हणता येईल. कारण त्या काळी डोंगरावर मोठमोठे उंचच उंच असे दगडी किल्ले बांधले जात होते. इतके मोठे दगड ते कसे उचलत आणि एकावर एक ठेवत असत हे माझ्या कुठे वाचण्यात आलेले नाही.

तसे मुंबई मधे शंभर वर्षांपूर्वी च्या चार पाच मजली इमारती आहेतच. नंतर सुमारे २५-३० वर्षांपासून उंच इमारती बांधायला सुरूवात झाली असावी. पण पुण्यात तर ३-४ मजली इमारती होत्या. सुमारे पंधरा वर्षांपासून ७-८ मजली इमारती बांधल्या जाऊ लागल्या. आता तर मुंबई मधे ४०-५० मजली इमारती पण उभ्या आहेत. पुण्यात आता जून्या ३-४ मजली इमारती पाडून बहुमजली इमारती बांधायला सुरुवात झाली आहे. इमारती खाली २-३ माळे पार्किंग साठीच असतात. मूळात पहिला मजला सुरू होतो तो ३-४ मजल्या नंतरच. त्यामुळे पूर्वी सारखे चालत जाऊन पहिल्या मजल्यावर सुद्धा चढणे शक्य नाही. ज्यांना लिफ्ट चा फोबिया असतो त्यांची काय अवस्था होत असेल देवच जाणे. पण याचा अर्थ काही कालावधी नंतर म्हणजे १०- १२ वर्षानंतर पुण्यात जिकडे तिकडे इमारती च इमारती दिसतील. मग लिफ्ट चा फोबिया असलेली लोकं कसे जगतील बिचारे. ते कुठे राहतील.

आणखी एक विचार मनात येतो कि जून्या म्हणजे २५-३० वर्षांपूर्वी च्या ३-४ मजली इमारती आता पाडून नवीन १२-१३ (किंवा तेथील परिस्थिती नुसार मजले ) मजली इमारती बांधल्या जात आहेत. येथून पुढे २५-३० वर्षांनंतर या आताच्या १२-१३ मजली इमारती जून्या होतील. तेव्हा त्यांचे काय होईल. कदाचित त्या पाडून २५-३० मजली इमारती बांधल्या जातील ही. पण मुंबई मधे सध्या ४०-५० मजली इमारती आहेत. त्यांचे आयुष्य संपल्यावर पुढे काय?

गुगल इमेज

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐6821884 💐💐💐💐💐💐💐💐💐

‘खेळ’ असो वा ‘आयुष्य’ आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा समोरचा आपल्याला “कमजोर” समजत असेल. 🙏🌹 शुभ सकाळ 🌹🙏

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐www.ownpoems.wordpress.com

सुखाचा आनंद…

“अहो, किती हा त्रास. तुम्ही सेवानिवृत्त काय झाले सर्व घर डोक्यावर घेतले आहे. सतत कटकट असते. सर्व घर कंटाळले आहे तुम्हाला. त्या भिंती ही म्हणत असतील आता, हा म्हातारा नोकरी करत होता तेच बर होत. सरकार ने चांगले सत्तरी येई पर्यंत माणसाला सेवानिवृत्त करू नये. उगाच घरच्यांना त्रास.” ही तीच ती बडबड रोज ऐकून संपतराव पार कंटाळून गेले होते. “अग हा सकाळ संदेश बघ किती छान आहे. वाचून मनन कर जरा. ” संपतराव म्हणाले.

कुणाला दुःख देऊन मिळवलेला आनंद कधीच सुख देऊ शकत नाही. पण कुणाला आनंद मिळावा म्हणून स्वीकारलेले दुःख नेहमी सुख देऊन जाते… ”

संपतरावांनी संदेश वाचून दाखवला. “अहो हा संदेश तुमच्या साठीच आहे. तुम्ही किती त्रास देतात सर्वांना. अशाने तुम्ही आनंदी कसे रहाल?” सौ. उवाच. “अग काय बोलतेय. तुम्ही सर्व मिळून मला त्रास देताय. मी म्हातारा बिच्चारा कोणाला काय त्रास देऊ शकतो!” संपतराव. सौ. उवाच, “वा वा म्हातारा. अहो तुम्ही आता साठीचेच आहात अजून. आता साठी मधे इतका त्रास तर पुढे सत्तरी आणि त्या नंतर काय होईल देवच जाणे.” “का तू नसणार का तेव्हा? नाही मला वाटल आपल तू नेहमी मी आनंदी रहावा म्हणून दुःख नाही का झेलले. शेवटी तसच करशील.” अस म्हणत संपतराव हसले. सौ. वैतागली. “तुम्ही माझ्या जायची वाट बघत आहात वाटते?” “तस नाही ग. सहज गंमत…तू हसावं म्हणून.” “कळतय मला. मरणाच्या गोष्टी गंमतीत बोलणारा जगात एकमेव मनुष्य कोण असेल तर..” संपतराव घाबरून म्हणाले “मीच मीच.” त्यांच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकू लागले. बायको वैतागली तर काय होते हे त्यांना आठवले. मागे असेच झाले तेव्हा चांगले आठवडाभर मौनव्रत धारण केले होते सौ.ने. तेव्हा संपतराव कंटाळून गेले होते. अहो बोलणार कोणाशी.

💐💐💐💐💐6721883) 💐💐💐💐💐💐💐💐

सुखापेक्षा दुखाः मध्ये असताना मिळणारे ज्ञान हे सर्वश्रेष्ठ आणी परीणामकारकच असते🌹🌹🌹🌹 सुप्रभात 🌹🌹🌹🌹

http://www.rnk1.wordpress.com

पैसा झाला मोठा.. भाग -२

मित्रांनो, काही दिवसांपूर्वी मी हाच शिर्षक घेऊन एक पोस्ट टाकली होती. पैसा आता इतका मोठ्ठा झाला आहे कि त्या पैशातून माणसाला अंतरिक्ष भ्रमणाचे स्वप्न ही पूर्ण करता येणार आहे. यावर ती पोस्ट होती.

आज याच शिर्षकावर आणखी एक पोस्ट लिहाविशी वाटली म्हणून सादर करित आहे.

मित्रांनो, सचिन क्रिकेट खेळायचा तेव्हा मला आठवते ९८- ९९ वर आऊट झाला कि सर्वांना हुरहूर वाटायची. तोंडात आलेला घास निघून गेल्यासारखे व्हायचे. म्हणजे यश फक्त एक पायरी लांब किंवा एक फुटांवर असले कि कसे वाटते तसे. बस्स यार एक रन आणखी हवा होता. कधी कधी सामना इतका अटीतटीचा होतो कि १-२ रन ने सामना हातचा जातो. तेव्हा खूप हळहळ वाटते. जेव्हा पासून “कौन बनेगा करोडपती” हा कार्यक्रम सुरू झाला आहे तेव्हा पासून तेथे हॉट शीट वर बसलेल्या माणसाची काय अवस्था होत असेल याची कल्पना ही करवत नाही. सुरुवातीला हरलो तर खूप वाईट वाटत नसेल. कारण एका प्रश्नाचे मुल्य तेव्हा खूप काही नसते. पण पुढे पुढे एका प्रश्नांची किंमत वाढत जाते तेव्हा फार अवस्था वाईट होते. २५ लाखाचा एक प्रश्न. पन्नास लाखाचा प्रश्न, एक कोटीचा प्रश्न. अरे यार माझ्या जीभेवर उत्तर होते पण शब्द सुचत नव्हते, अरे येत होते मला उत्तर पण १००% खात्री नव्हती. अशी एक ना अनेक कारणं. जसजसा खेळ पुढे सरकत जातो तसतसे पैशाचे अवमूल्यन होत जाते. सुरुवातीला रू. १०० मूल्य असलेल्या प्रश्नाचे पुढे पुढे कोटी मधे मूल्य होत जाते. याला नेमके काय म्हणायचे राव!! प्रश्नांची किंमत वाढली की पैशाची किंमत कमी झाली? असो पण कदाचित दोन्ही ही झाले असावेत. पण माणसाच्या ह्रदयाचे ठोके मात्र ठोकून ठोकून यायला लागतात आणि हार्टफेल होतो कि काय असे वाटायला लागते. पण अख्ख आयुष्य खस्ता खाऊन ही कोटी रुपये जमा करू न शकणारा माणूस त्या खेळात खेळता खेळता काही वेळातच करोडपती होतो. अदभूत बुद्धी ने बुद्धिमानीचा हा खेळ बुद्धिमान लोकांनी रचून लोकांची बुद्धी हरवून टाकली आहे ना का😊😊💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐( 6621882) 💐💐💐💐💐💐💐💐💐

सुमन सुगंधु रे भ्रमरा ।
परिमळु विद्गदु रे भ्रमरा ॥सौभाग्यसुंदरू रे भ्रमरा।
बाप रखुमादेविवरू रे भ्रमरा ॥
सुप्रभात 🙏

http://www.koshtirn.wordpress.com