झाडे…२

माझ्या मनाच्या कविता..।

https://manachyakavita.wordpress.com/2019/05/17/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a5%a8/

Advertisements

पाण्याचे महत्त्व..

जीवनात पाण्याचे काय महत्त्व आहे हे ह्या लहानशा क्लिप वरून दिसून येईल.

होळी….

सोसायटीतील सर्व मुल आज हळी साजरी करणार होते. सकाळ पासून तयारी सुरू होती. टुटु सुद्धा त्यांच्या सोबत होता.

गोवर्या आणून प्रतिकात्मक होळी साजरी करायचे ठरले होते. त्यानुसार गोवर्या जमा ही झाल्या होत्या.

अचानक एक मित्र आला . त्याच्या हातात नुकत्या…..

https://ravindra1659.wordpress.com/2019/03/20/%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%b3%e0%a5%80/

चिवचिवाट 

चिमण्या शोधून सापडत नाहीत. चिवचिवाट तर दूरच. म्हणून चिमणीच्या चिवचिवाट चा व्हिडिओ येथे पोस्ट टाकली आहे… .

https://m.youtube.com/watch?v=yraoBCl_Bco

पावसाची बोंब- माझी एक कल्पना!!!

आपल्या देशाची संरचना विशिष्ट प्रकारची आहे. त्यामुळे आपल्या देशात उन्हाळा, हिवाळा व पावसाळा हे तीन मुख्य ऋतू आढळतात. मित्रांनो मागील काही वर्षापासून मी असे निरीक्षण केले आहे की आपल्याकडील हे ऋतू आपल्या ठराविक वेळेपेक्षा पुढे सरकू लागले आहेत. सन २००९ मध्ये सुध्दा दुष्काळ पडला होता. आता लगेच २०१२ मध्ये विदारक दृश्य सध्या तरी दिसत आहे.( अजून ही आशा आहे की नोव्हेंबर पर्यंत पाऊस येऊ शकतो) २००९ मध्ये व त्यापूर्वी ही कृत्रिम पावसाचे प्रयोग आपल्याकडे झाले आहे. पण आपली एक वाईट सवय आहे ती अशी की आग लागली की विहीर खोदायला सरसावणे. खरे तर आग लागेलच अशी कल्पना करून विझविण्यासाठी आधीच तरतूद करून ठेवणे

मेघा बरसो रे भाई!

आवश्यक असते. पण ते कधीच होत नाही. सांगायचा तात्पर्य की कृत्रिम पावसाचे प्रयोग प्रत्येक वर्षी करणे किंवा त्यासाठी तयारी ठेवणे का आपण आवश्यक  समजत नाही. आपण दुष्काळ पडण्याची वाट का बघतो.

कृत्रिम पाऊसाचा प्रयोग

या वर्षीच बघा जून जुलै मध्ये खूप काळे ढग तयार होता आहेत. पाऊस येईल असे वाटते आणि ते ढग पाऊस न पडता पुढे निघून जातात. जर आधी पासून तयारी ठेवली असती तर जून अखेर पासून कृत्रिम पाऊसाचे प्रयोग करून पाऊस पडता आला असता. म्हणजे ढगांसोबत येऊन पुढे जाणारे पाणी वाया गेले नसते.( पण ते ढगांमधील पाणी नेमके कोठे जाते त्याचे काय होते याचा शोध लावायला हवा.)आता जुलै अखेर आली आहे व आता कृत्रिम पाऊस पडायची तयारी करायला सुरुवात केली तर फार उशीर होईल. पण तरीही निराश न होता आता ही प्रयोग करायला हरकत नाही असे माझे मत आहे. अन्यथा हे वर्ष खूप वाईट असेल असे वाटायला लागले आहे.( १२ डिसेंबर २०१२ आठवत आहे  का?)

असो, पण माझा मुळ मुद्दा वेगळाच आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ढगांवर जे sodium iodide  किंवा जे  रसायन त्यांच्यावर सिम्पडावे लागते ते वर ढगांवर जाऊनच सिम्पडणे आवश्यक आहे का? ते आपण जमिनीवरून एखाद्या बॉम्ब च्या सहाय्याने का करू शकत नाही. असा एखादा बॉम्ब जो वर जाऊन  फुटेल आणि त्याचे जे आवरण असेल ते वरच विरघळून नाहीसे होईल. पावसाळी ढगाच्या काही भागावर जरी ते आढळले तर संपूर्ण ढगातील पाणी कोसळेल.

आणखी एक कल्पना आता हा लेख लिहत असतांनाच मला सुचली की आपल्या राज्यातील काही भाग असा आहे जेथे खुपच कमी प्रमाणात पाऊस पडतो. जसे मराठवाडा व इतर पठारी भाग. ह्या भागात पावसाळी ढग दर वर्षी येतात पण पाऊस कमी येतो. अशा भागात दर वर्षी ह्या बॉम्बचा उपयोग करून पाऊस पडला तर तेथील पाणी टंचाई नाहीसी होऊन कायमची डोकेदुखी निघून जाईल.

कृत्रिम पावसा बद्दलची  काही लिंक्स येथे देत आहे.

सन २००९ ची बातमी

Cloud_seeding

NASA makes their own rain clouds

आजची पाण्याची बचत उद्याच्या दुष्काळापासून सुटका.

होय मित्रांनो हे माझे मत आहे. ज्या प्रकारे विजेची बचत म्हणजेच विजेची निर्मिती, पैश्याची बचत म्हणजेच धनाची निर्मिती त्याच प्रकारे पाण्याची बचत म्हणजेच दुष्काळापासून सुटका. कशी ते आपण यापुढे बघू.

माणसाची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे की जी वस्तू त्याला मुबलक प्रमाणात मिळते ती तो मुबलक प्रमाणातच खर्च करतो. ज्यांना बचतीची सवय असते त्यांना बघा म्हातारपणी सुध्दा आनंदात जगतात. पैश्याची चणचण भासत नाही.

त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असते तेव्हा खूप वाया घालावीत असतो. तेच पाणी जर आपण सांभाळून खर्च केले तर धरणात पाणी साठा शिल्लक राहील. धरणात पाणी शिल्लक राहिले तर जवळपासच्या जमिनीखालील  पाण्याची पातळी कमी होणार नाही. दुसर्यावर्षी पाऊस आला तर धरण लवकर भरेल. धरण लवकर भरले तर धरणाचे दरवाजे उघडावे लागतील. दरवाजे उघडले तर धरणाखालील जमिनीला मुबलक पाणी मिळेल. त्याने तेथील जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढेल. असे दर वर्षी होत राहील आणि ४-५ वर्षांनी सर्व दूर पाणीच पाणी राहील. दुष्काळाचा प्रश्नच उरणार नाही.

मित्रांनो देवाने पंच महाभूतें तयार केली आहेत ण त्यांचा उपयोग ओळखा. ती माणसाची आवश्यकता पाहूनच तयार केली आहे. माती सुध्दा माणसासाठीच तयार केली आहे. म्हणूनच ती पाण्याचे शोषण करते व त्याला रोखून धरते. पण आपण त्याचे महत्व ओळखत नाही. पाण्याचे महत्व ओळखा. पाणी जिरविणे फार आवश्यक आहे.