का आला आहेस तू…..

मनराई वर माझी नवीन ओवी…

https://manachyakavita.wordpress.com/2019/05/27/%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%86%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%b8-%e0%a4%a4%e0%a5%82/

Advertisements

झाडे…२

माझ्या मनाच्या कविता..।

https://manachyakavita.wordpress.com/2019/05/17/%e0%a4%9d%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a5%a8/

अंधारात चाचपडतांना……

अंधारात चाचपडतांना

सापडतात जुन्या आठवणी

दिसतात अनेक वदनं निनावी…..(१)

अंधारात चाचपडतांना

सापडतात धागे मैत्रीचे

पण आठवत नाही नाव त्या धाग्याला…..(२)

अंधारात चाचपडतांना

जीवनाचा एक धागा सापडतो

उर्वरित आयुष्य जगण्याची

आशा पुलकित ठेवण्यासाठी……….(३)

तिच्या वेदना………

आसवांना सुध्दा अश्रू अनावर झाले,

जेव्हा त्यांनी तिचे दुख ऐकले,

तिच्या जन्माच्या वेळच्या वेदना

तिच्या आईला,

ज्या सोसवेना

पण त्याहुनी जास्त दुख आईला झाले,

जेव्हा आपल्यांनीच तिच्या पिल्लाला जिवंतपणी गाडले!